ÅSIKT

Sjuka av stress ges inte tid att bli friska

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Unionen: Dagens tidsgränser i sjukförsäkringen är pressande och måste ses över

Foto: Jessica Gow/Scanpix
Krav på arbetsgivarna Försäkringskassan brister när det gäller upprättande av rehabiliteringsplaner. (Platsen på bilden har inget med texten att göra.)

Sjukförsäkringen har länge varit en politisk stridsfråga som direkt berör många människor. Unionen anser att sjukförsäkringen är oerhört viktig för att våra medlemmar ska känna trygghet i sitt arbetsliv och veta att de kan få rätt hjälp och stöd om de skulle bli sjuka. Dessvärre kan vi se många och allvarliga brister med dagens sjukförsäkring.

Resultaten från tre nya undersökningar Unionen presenterar visar att psykisk ohälsa i form av depression eller stressrelaterad ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken bland våra 500 000 medlemmar. Många av de som blir sjukskrivna anger ­arbetet som orsak. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män stressrelaterad ohälsa som sjukskrivningsorsak.

Det är inte okej att bli sjuk av ­jobbet och därmed riskera att ställas utanför arbetsmarknaden. Unionen vill se en nolltolerans när det gäller att bli sjuk av jobbet.

Dagens sjukförsäkring är illa anpassad till psykisk ohälsa. Sjukskrivna medlemmar uttrycker frustration över att de inte fick tid att bli friska med de pressande tidsgränserna. Många medlemmar berättar att tiden som behövts för rehabilitering och för tillfrisknande använts till att hantera Försäkringskassans ständiga jagande och ifrågasättande. Många vittnar till och med om att detta förvärrat deras stressrelaterade sjukdom. Är det verkligen rimligt att Försäkringskassan fokuserar på att ifrågasätta snarare än att se till att fler kommer tillbaka i arbete?

Våra undersökningar ­visar också att Försäkringskassan brister när det gäller upprättande av rehabiliteringsplaner. Till och med i sin grundläggande uppgift att kartlägga behov av rehabilitering brister Försäkringskassan. Alltför få av våra medlemmar som är sjukskrivna får ens den rehabiliteringskartläggning de har rätt till. Försäkringskassan måste bli bättre på att hantera människor med ­psykisk ohälsa och ge människor tid att bli friska. Regeringen bör ta dessa signaler på allvar. De nuvarande tidsgränserna i sjukförsäkringen måste ses över.

Men även arbetsgivaren brister i sitt ansvar, enligt våra ­undersökningar, trots att arbetsgivarens uppgift är att se till att den sjukskrivne får den rehabilitering han eller hon behöver. Medlemmar som uppger brister i rehabiliteringen menar att deras arbetsgivare inte alls har uppfyllt denna skyldighet. Liknande brister finns också när det gäller arbetsanpassning eller omplacering.

Det tydliga sambandet ­mellan förhållanden på arbetet och ­psykisk ohälsa visar också på vikten av förebyggande arbete ute på arbetsplatserna – särskilt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.

Samtidigt visar ytterligare en ­undersökning vi gjort, Unionens Arbetsmiljöbarometer, att den psykosociala arbetsmiljön är ­eftersatt. Den psykosociala ­arbetsmiljön måste bli bättre.

Ett sätt är att ställa tydliga krav på arbetsgivarna genom att ha en företagshälsovård med kompetens om psykosocial arbets­miljö. Arbetsgivarna måste ­också ta sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Ett sätt att få arbetsgivare att ta ­ansvar är att införa sanktioner mot de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar. Sådana sanktioner bör därför utredas.

Vi ska inte bli sjuka av att ­jobba. Om vi mår dåligt måste de generella trygghetssystemen fungera effektivt och inte förvärra situationen. Detta är något som gynnar hela arbetsmarknaden.

Cecilia Beskow

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle