ÅSIKT

Göran Lambertz ljuger om Quick

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Bergwalls advokat: Lambertz kan skada förtroendet för vårt rättsväsende

Göran Lambertz genomförde år 2006 en snabbgranskning av Quick-utredningarna. Då var han justitiekansler. Efter åtta dagar förklarade han att han var helt övertygad om att Sture Bergwall (alias Thomas Quick) begått de åtta mord han dömts för. Därtill lovordade han åklagaren, poliser och andra som bidragit till de fällande domarna.

I dag, sex år senare, tar Göran Lambertz åter till orda, nu i egenskap av justitieråd. Nu gör han gällande att det finns ”övertygande bevisning” i två av fallen. Rimligtvis innebär det att han ändrat åsikt i så måtto att han inte längre anser att det finns övertygande bevisning i de övriga sex fallen. Det skulle vara intressant att hör vad det är som fått honom att ändra sig.

Som stöd för sin senaste ståndpunkt hänvisar Lambertz till fem punkter innehållande de avgörande bevisen. En märklig omständighet kring dessa fem punkter är att de berör tre av de fall där Sture Bergwall dömts för mord, nämligen Therese Johannesen, Johan Asplund och Gry Storvik. Vad menar Lambertz när han påstår att det finns övertygande bevisning i två fall och sedan redogör för bevisningen i tre fall?

I den debatt som följde på Göran Lambertz utspel klargjordes att samtliga fem punkter redan analyserats och prövats ingående i de olika resningsärendena och där visat sig sakna allt bevisvärde. Som en följd av detta debacle byter nu Lambertz strategi. I en debattartikel i Aftonbladet påstår nu Göran Lambertz att det finns en ”ursprungssannolikhet” för Sture Bergwalls skuld. Detta grundas på påståendet att Sture Bergwall begått ett antal allvarlig vålds- och sexualbrott under slutet av 1960-talat och början av 1970-talet. Eftersom han dessutom diagnosticerats med en allvarlig psykisk störning, kan han misstänkas för ”ett antal mord norr om Dalälven och i Norge med i flera fall sexualsadistiska inslag”.

Hela argumentationen är djupt ohederlig och grundar sig på en direkt lögn från Göran Lamberts sida.

Av de åtta mord som Sture Bergwall dömts för är det endast två som innehåller tecken på sexuella övergrepp. Såvitt avser Therese Johannesen och Johan Asplund har kvarlevorna efter dem aldrig återfunnits. I Zelmanovitz fall återfanns endast skelettdelar. Varken dödsorsak eller tecken på övergrepp har kunnat fastställas i dessa fall. Dubbelmordet i Appojaure och mordet på Yenon Levi var typiska våldsbrott, begångna med kniv respektive träpåk, utan några som helst tecken på sexuella övergrepp.

Endast i fallen med Trine Jensen och Gry Storvik fanns det tecken på sexuella övergrepp. Båda fallen rörde unga kvinnor och det är svårt att se någon ursprungssannolikhet över huvudtaget för att den uttalat homosexuelle Sture Bergwall skulle ha något sexuellt intresse av dem. I Gry Storviks fall återfanns sperma i kroppen, men den matchade inte Sture Bergwalls DNA och han kunde således uteslutas som den som haft samlag med flickan.

Göran Lambertz påståenden grundar sig således på falska premisser. I den meningen påminner hans resonemang om den bevisföring som låg till grund för de fällande domarna. Skillnaden är bara att då blev domstolarna vilseledda, men i Göran Lambertz fall är det han som försöker vilseleda. Lambertz är givetvis i sin fulla rätt att hysa vilken åsikt han vill, men det är inte godtagbart att han försöker vilseleda läsarna genom att vara osaklig. Som justitieråd i Högsta domstolen har Göran Lambertz ett särskilt ansvar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Det ansvaret har han inte orkat bära i debatten om Quick-ärendena.

Thomas Olsson