Svenska soldater lever på nudlar och pizza

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Försvarsmakten måste erbjuda sina anställda bättre levnadsvillkor

I dag inleds Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Under tre dagar ska försvars- och säkerhetspolitik ska diskuteras.

Försvarsmaktens främsta utmaning är att göra yrkena som soldat och sjöman attraktiva. Glädjande nog ser vi redan nu ett mycket stort intresse bland både tjejer och killar för att bli en del av försvarets framtid. Minst lika viktigt är hur många soldater som väljer att stanna och hur många som lämnar försvaret för andra uppgifter.

Det är naturligt med en omsättning på soldater och sjömän, men de ska också uppleva att deras arbete är så utvecklande att de inte väljer att söka sig bort i förtid. Stimulerande arbetsuppgifter och fullgod ersättning är självklarheter. Liksom ett meritvärde där färdigheter i möjligaste mån utvecklas för att stödja övergången till framtida karriärer.

Attraktivitet handlar också om de dagliga förutsättningarna för att kunna leva ordnade liv. Soldatyrket är fysiskt och psykiskt påfrestande. Bra kost är en nödvändighet för att klara utmaningarna. De allra flesta soldater vill bo utanför kaserngrindarna i egna lägenheter. Soldaterna kan laga mat och ta med ifall de vill. Möjlighet finns att laga kvällsmat hemma.

Så är systemet tänkt att fungera. Men på grund av inte minst bostadsbrist, bor närmare hälften av de heltidsanställda soldaterna i Sverige på logement. En del soldater som veckopendlar trivs dessutom bra med att bo där. Det får konsekvenser, även för kostvanorna. På mitt uppdrag har därför Riksdagens utredningstjänst tagit fram siffror över hur matlagningsmöjligheterna ser ut. Bilden som framträder är problematisk.

Försvarsmakten har i dag närmare 1 700 heltidsanställda soldater som bor på logement. Av dessa har endast 50 möjlighet att tillaga egen mat på spis eller i riktig ugn. Resterande är hänvisade till rum med mikrovågsugnar. Av totalt 27 förband, skolor och centrum med heltidsanställda soldater, erbjuder fem möjlighet för soldaterna att laga riktig mat.

Under mina resor till olika förband har jag mött soldater som med lätthet kan göra av med det dubbla genomsnittliga kaloribehovet för en vuxen man. Som svar på vad de äter till middag nämns inte sällan nudlar, fryst pizza och färdiglagade piroger. Snabbmat som kan värmas i mikrovågsugn men inte på långa vägar ger det näringsinnehåll som krävs för ansträngande uppgifter.

Precis som i övriga arbetslivet är det få soldater som kan eller vill äta alla måltider ute på stan. Utan vare sig spisplatta eller ugn är det svårt att laga mat som är tillräckligt bra för de tuffa krav vi ställer på våra soldater. Följden kan bli att de väljer att lämna försvaret i förtid. I värsta fall drabbas de av onödiga skador.

Försvarsreformen är i grunden en samhällsreform som ställer krav på många fler aktörer än Försvarsmakten för att fungera. Vi moderater i riksdagens försvarsutskott jobbar aktivt genom besök och samtal för att öka det lokala ledarskapet i dessa frågor tillsammans med våra lokala partikollegor på förbandsorterna.

Trots målbilden om egna boenden för soldaterna, ser verkligheten ofta annorlunda ut idag. Så länge som det enda alternativet för många soldater är boende på logement, borde det vara en självklarhet att det också finns möjlighet att laga riktig mat där.

Bra kost handlar inte bara om attraktiviteten för soldatyrket. Tillsammans med andra faktorer som boende, kvalitet på utbildningen och meritvärde, handlar det också om att ge bästa möjliga förutsättningar för de killar och tjejer som tagit anställning för att försvara Sverige. 

Johan Forssell

Publicerad: