Ni ökar invandringen – men vem ska betala?

Debattören: Det ska inte gå att ha som affärsidé att försörja sig på andras bekostnad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterregeringens hållning i migrationsfrågan är ohållbar. En generös asyl- och anhöriginvandring går inte att kombinera med en generös välfärdsstat till allt och alla, skriver Benjamin Dousa.
Vänsterregeringens hållning i migrationsfrågan är ohållbar. En generös asyl- och anhöriginvandring går inte att kombinera med en generös välfärdsstat till allt och alla, skriver Benjamin Dousa.

DEBATT. Det har rapporterats mycket om regeringsfrågan och innehållet i överenskommelsen mellan Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men förvånansvärt lite om de migrationspolitiska delarna.

I praktiken har Socialdemokraterna gått med på Centerpartiets och Miljöpartiets migrationspolitik, där invandringen kommer att öka, utan att ett enda förslag om att få ned kostnaderna nämns. Sverige kommer återigen bli ett av de mest attraktiva länderna att komma till, och de reguljära nivåerna hit kommer öka.

Oavsett om man är liberal eller socialdemokrat går det inte att kombinera en välfärdsstat med fri invandring, därför är det ohederligt att öka invandringen utan att minska kostnaderna.

Rent konkret kommer den nygamla regeringen göra två större förändringar av migrationspolitiken. Den ena förändringen handlar om att alternativt skyddsbehövande får utökad rätt till anhöriginvandring, en rättighet som togs bort i den tillfälliga asyllagen 2016, och den andra om att man justerar försörjningskravet.

Det kravet har inneburit att man måste kunna försörja den anhöriga som via anhöriginvandring kommer till Sverige.

Exakt vilka effekter detta får vet ingen, men det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska migrationsministern Morgan Johansson försökt gömma en opublicerad rapport från Migrationsverket där kostnaderna väntas öka rejält. Migrationsverket räknar med närmare en halv miljard i direkta kostnader, men sen tillkommer kostnader som stat, kommuner och regioner får stå för.

Centerpartiet har tidigare lagt förslag om så kallade etableringslån, där nyanlända vuxna själva ska bekosta sina egna offentliga migrations- och integrationskostnader. Genom egen ansträngning förväntas man göra rätt för sig.

Bidragssystem ska inte tas för givet, utan bara finnas tillgängligt för de som kvalificerat sig genom att jobba och betala skatt.

Tyvärr saknas helt denna typ av förslag i överenskommelsen.

Sveriges välfärdsstat borde ses som ett försäkringssystem. Premier betalas in av förvärvsarbetare som därmed garanteras ett skyddsnät. Det är inte svårt att förstå att om alla fick ta del av utbetalningarna utan att betala in premierna, i likhet med vad som händer med det svenska mottagandet nu, krackelerar till slut systemet.

Därför är vänsterregeringens hållning i migrationsfrågan ohållbar; generös asyl- och anhöriginvandring går inte att kombinera med en generös välfärdsstat till allt och alla.

Moderata Ungdomsförbundet vill i stället se en differentierad välfärdsstat där bara de som först gjort rätt för sig också kvalificerar in sig i försäkringssystemet.

Mottagandeersättningen som betalas ut till asylsökande borde sänkas, eller tas bort helt, och grundskyddet i pensionssystemet ska inte garanteras den som aldrig jobbat i Sverige. Vuxna människor måste förväntas sköta sin egen försörjning.

Moderaternas förslag om nationella krav på motprestation för att få socialbidrag och ett bidragstak borde också inkluderats i uppgörelsen. Det ska inte gå att ha som affärsidé att permanent försörja sig på andras bekostnad.

Att ställa krav är också att bry sig: genom att öka incitamenten till egen försörjning kan fler komma i jobb och bli en del av samhället.

Om vi tror på människors förmåga att ta ansvar över sina egna liv måste vi möjliggöra för dem att stå på sina egna ben istället för att vara beroende av det offentliga.

Det är bara så vi på sikt kan få en värld där nationsgränser spelar mindre roll – något som regeringens nytillkomna samarbetskollegor, åtminstone tidigare, sagt sig vilja uppnå.

Kraftigt högre migrations- och integrationskostnader göder stöd och energi till de krafter som regeringen säger sig vilja begränsa. Regeringen borde arbeta fram förslag som minskar kostnaderna och värnar skattebetalarnas pengar.


Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE