ÅSIKT

Uppvärdera yrket personlig assistent

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Kommunal och Vårdföretagarna: Assistanslagen behöver ses över

Lagen om personlig assistans som sjösattes 1994 är unik i sitt slag. Den ger personer med omfattande funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans för att kunna leva ett liv som andra. Nu måste lagen reformeras, för att skapa ett ersättningssystem som gynnar både assistansberättigade och anställda. Vi har därför inlett ett samarbete för att bidra till att utveckla branschen i positiv riktning.

I dagsläget har cirka 16 000 personer personlig assistans och drygt 80 000 personer finns i yrket personlig assistent. Såväl politiker som myndigheter och media pratar om orimliga kostnadsökningar och överkompensation – vilket ledde till att den förra regeringen skärpte reglerna, men dessvärre utan att göra en analys av ersättningssystemet.

Tyvärr har det förekommit fusk och kriminalitet, vilket de som tycker att reformen blivit för dyr ofta använder som argument mot reformen i sig. Oseriösa aktörer i personlig assistansbranschen ska självklart stävjas genom hårdare kontroll. De måste bort eftersom de skadar hela branschen och i förlängningen hela reformen. Den generösa svenska rätten till personlig assistans måste försvaras.

När reformen infördes fanns inte samma kunskap som i dag om personlig assistans och vad detta innebär. I dag vet vi på bättre hur många människor som berörs, vilka sorters funktionsnedsättningar de har och vilket stöd de behöver för att kunna leva ett liv i enlighet med reformens intentioner.

I dag ser vi att ett nytt yrke och helt ny och viktig kompetens har växt fram. Helt avgörande för kvaliteten i utförandet av assistansen är de personliga assistenterna och vilka villkor och förutsättningar de har för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Det handlar självfallet om en löneutveckling i enlighet med kollektivavtal som följer den övriga arbetsmarknaden. Men även om kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och olika sorters stöd som behövs i yrkesrollen via en professionell arbetsledning och handledning samt en bra rekryteringsprocess.

Socialstyrelsen har tagit fram långtgående kompetenskrav som ställs på assistenterna och anordnarna i syfte att stärka denna professionalisering av branschen. Allt detta fanns inte med i beräkningarna när reformen och ersättningsmodellen infördes.

Kommunal och Vårdföretagarna kräver nu ett rejält omtag för att uppvärdera branschen, yrket och reformen. Det är hög tid för en utredning att göra en grundlig genomlysning av ersättningssystemet kopplat till intentionerna med lagen om personlig assistans. Vi föreslår att nuvarande ersättningsmodell ses över och revideras i enlighet med detta, samt att schablonbeloppet indexuppräknas i enlighet med samhällets kostnadsutveckling i övrigt. Det är viktigt för att skapa förutsägbarhet för företagen och trygghet för de anställda.

Vi föreslår även att man tar fram ett nytt system för yrkesutveckling och handledning som ger arbetsgivarna ersättning för de faktiska kostnader de har. Vi skulle även önska en tydlighet i kraven från Försäkringskassan och tillsynsmyndigheten IVO, vilket gynnar de företag som vill verka seriöst i branschen. Trygga assistenter med bra arbetsmiljö och schyssta anställningsvillkor ger den bästa kvaliteten på den personliga assistansen.

Det är inte rätt mot de assistansberättigade och anställda att fortsätta sticka huvudet i sanden och stillasittande se hur assistansreformen urholkas. Vi ska vara stolta över att Sverige är ett föregångsland när det handlar om att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett liv som andra. Därför är det nu dags att på allvar ta nästa steg i utvecklingen av reformen.

Inga-Kari Fryklund

Annelie Nordström

ARTIKELN HANDLAR OM