ÅSIKT

Politiker måste bli bättre på att ge riktlinjer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Peter Carpelan (M) om sjuksköteskors roll i vården

Ebba Lagercrantz sätter fingret på någonting mycket intressant. Hon har rätt i att arbetsgivare och politiker måste ställa sig frågan: har vi rätt person på rätt plats som gör rätt saker?

Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård. Det handlar bland annat om att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. Samtidigt behöver vi också gå till botten med varför vi inte producerar mer vård även om landstinget aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor anställda.

Läkare och sjuksköterskor bör i första hand arbeta med den patientnära vården. Inte, som Lagercrantz beskriver det, ”diska vaser”.

De kommande åren behöver därför jag som forsknings- och personallandstingsråd för Sveriges största landsting tillsammans med övriga Allianspartier arbeta hårt för att vi ska fortsätta vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Vi behöver en kompetensförsörjningsstrategi för löne- och utbildning för samtliga vårdyrken samt en mer nationell modell för specialistutbildning av sjuksköterskor i bristområden.

Politiken kan och ska sätta regelverken för våra skattefinansierade hälso- och sjukvårdsverksamheter, även om det är verksamheternas ansvar att realisera detta i praktiken. Däremot behöver politiken bli bättre på att sätta riktlinjerna för verksamheterna för att våra medarbetare inom hälso- och sjukvården får arbeta med det som de är utbildade till: att ge en skattefinansierad vård i värdsklass.

Peter Carpelan (M)

Forsknings- och personallandstingsråd