ÅSIKT

Alla ska få det stöd de har laglig rätt till

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Anna-Lena Sörenson (S) om LSS

REPLIK. Alla ska få det stöd de har rätt till, det är något vi Socialdemokrater aldrig kompromissar om. Rättigheter ska inte begränsas och det är därför totalt oacceptabelt när så sker. Vi är många som tagit del av de fall i media där personer har fått sin assistans kraftigt nedskuren, bland annat till följd av en ny praxis efter tidigare dom om egenvård i Högsta förvaltningsdomstolen.

Därför har barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsatt en snabbutredning för att se över hur egenvårdsbegreppet tolkas. Regeringen ser även över hela lagstiftningen. 

Regeringens direktiv till Försäkringskassan om att bryta ökningen av timmar, gäller exempelvis det utrymme som finns i systemet för oseriösa aktörer, självklart inte de som har laglig rätt till assistans.

Det görs ingen åtstramning på assistansen i regeringens budget, utan ersättningen räknas upp nästa år. Det finns över 1 000 privata bolag på marknaden och större del av ersättningen än vad som var tänkt har visat sig gå till annat än assistans, som marknadsföring och konsulter. Den utvecklingen behöver brytas.

Från år 2006 till 2015 ökade kostnaderna med 85 procent samtidigt som brukarna endast har ökat med 14 procent. Trots kostnadsökningen så upplever många att de inte får det stöd de behöver och skillnaderna i bedömningarna är stora.

Regeringen har därför tillsatt en utredning så att LSS och assistansersättningen förbättras, träffsäkerheten ökar och utrymmet för oseriösa aktörer minskar. Vi är övertygade om att samarbete för att nå de ambitionerna är den bästa vägen framåt.

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande socialutskottet

ARTIKELN HANDLAR OM