ÅSIKT

Alkoglassen är inget folkhälsoproblem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Folkhälsomyndigheten svarar på kritiken mot försäljningen av alkoglassar

Foto: Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, svarar på vad som krävs för att reglera handeln med alkoholglass.

REPLIK. Systembolagets dotterbolag IQ och bryggerinäringen menar att vi, genom föreskrift, skulle kunna reglera handeln med den så kallade alkoglassen som om den vore en alkoholdryck, trots att den enligt lagen är ett alkoholhaltigt preparat.

Artikelförfattarna har dock bristande kunskaper i hur myndigheten kan och bör använda sin föreskriftsrätt. Genom föreskrift finns möjlighet att införa åldersgräns för en produkt i handeln. Men man måste då komma ihåg några saker:

En begränsning av den fria handeln är ett ingrepp som måste vara väl motiverat.

Samtliga ätbara alkoholhaltiga preparat skulle omfattas, t.ex. praliner med alkohol.

Viktigast av allt: det krävs att glassen utgör ”fara för liv och hälsa” och alltså faktiskt är ett folkhälsoproblem. Så skulle vara fallet om barn och unga i hög utsträckning berusade sig på glassen, men några sådana indikationer har myndigheten överhuvudtaget inte i dagsläget.

Den ålderskontroll som i princip alla handlare, i dialog med oss, har infört gör också att frågan är löst tills vidare. Vi följer dock utvecklingen och har möjlighet att agera om glassen, mot förmodan, skulle visa sig vara ett reellt hot mot folkhälsan.

Föreskriftsrätten ska inte användas för att reglera situationer som kan lösas på andra sätt, som är marginella eller övergående. Att handskas ovarsamt med föreskriftsrätten skulle, med stor säkerhet, äventyra den gällande ordningen där Sverige tillåtits behålla en strikt reglering av försäljningen av alkoholdrycker med ett monopol på området.

Jag har svårt att se att det ligger i Systembolagets intresse att förespråka en utveckling som slår undan benen för detta.

Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

ARTIKELN HANDLAR OM