Debatt

Din skolpolitik är direkt oansvarig, Björklund

Helene Hellmark Knutsson: Liberalerna vill stänga fungerande lärarutbildningar – trots en akut lärarbrist

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S) kritiserar Jan Björklund.
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S) kritiserar Jan Björklund.

DEBATT

DEBATT. Jan Björklund (L) vill stänga ner fungerande ämneslärarutbildningar innan den nationella kvalitetsutvärderingen är gjord. Det är direkt oansvarigt. Den här regeringen har valt en annan väg: investeringar i skolan, i läraryrkets attraktivitet och i lärarutbildningarna. Så skapar vi ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige och en bättre skola för alla.

Från dag ett har lärarbristen varit en central fråga för mig som minister. Ingen tidigare regering har haft högre ambitioner för fler behöriga lärare i skolan. Samtidigt har vi ärvt en stor lärarbrist som måste hanteras, då vi under lång tid utbildat för få samtidigt som antalet barn ökat kraftigt. Vi måste därför klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt, det behövs insatser på både kort och lång sikt.

Regeringen investerar därför i en omfattande utbyggnad av lärarutbildningarna med resurser för nya utbildningsplatser i hela landet, samtidigt som vi stärker kvaliteten på utbildningarna, höjer kraven för att bli lärare så de som börjar kan slutföra utbildningen och ökar läraryrkets attraktivitet, till exempel genom lärarlönelyftet.

Genom lärarlönelyftet har regeringen tillfört tre miljarder per år för högre löner. Tre av fyra legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan har också fått högre lön genom statliga satsningar. Det inte tillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning. Lärare ska värderas högt.

Politiken har gett resultat.

Antalet som läser de nya lärarutbildningarna ökar över tid. Höstterminen 2017 antogs närmare 13 200 till lärare- och förskollärarutbildningarna. Det är en ökning med 43 procent sedan 2011.

Det räcker dock inte. Enligt Utbildningsdepartements beräkningar uppgår lärarbristen i dag till ca 45 000 de närmsta fem åren. I dag examineras ca 9000 lärare årligen. Vi måste därför fortsätta ta steg i rätt riktning, men också tänka nytt.

Därför föreslår regeringen nu ytterligare åtgärder som öppnar upp fler vägar till att bli lärare. Ett nytt åtgärdspaket har beslutats, där sju universitet och högskolor fått i uppdrag att ta fram effektiva utbildningsvägar till lärare och förskollärare.

Bakgrunden till förslaget är att vi i dag har cirka 1 500 sökande till KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) varje år som inte får gå genomgå utbildningen för att de saknar någon enstaka poäng i ämneskunskapen. Vårt förslag innebär att man ska kunna påbörja KPU:n samtidigt som man läser in den saknade ämneskunskapen. Det måste bli enklare för akademiker att bli lärare senare i livet.

Björklunds återkommande kritik mot regeringens politik för att minska lärarbristen verkar vara att den försämrar kvaliteten på lärarutbildningarna. Därefter drar han slutsatsen att fungerande lärarutbildningar runtom i landet behöver stängas ner för att öka kvaliteten. För mig är detta obegripligt.

Till att börja med: varje ny plats får nya pengar för att finansiera den. Om det finns utbildningar som inte håller måttet så måste universitet och högskolor antingen vidta kraftfulla åtgärder eller lägga ned dessa.

Kvaliteten ska alltid vara hög – varken denna regering eller tidigare regeringar har nog haft någon annan uppfattning än Björklunds i detta avseende.

Men att som Björklund vilja stänga ner fungerande ämneslärarutbildningar innan kvalitetsutvärderingen av de nya lärarutbildningarna är gjord är helt fel väg att gå.

Alla barn och elever har rätt att möta en behörig och kompetent lärare, oavsett var i landet de bor eller vilken skola de har valt.

Och det är där skillnaden står mellan mig och Björklund. Vi håller med varandra i mycket. Lärarutbildningarna ska ha höga krav och hålla hög kvalitet. Vi vill båda se att lärarna får stöd av fler lärarassistenter och bättre möjligheter at utvecklas i sitt yrke.

Men jag ser att vi även måste klara att hantera den akuta lärarbristen som finns i Sveriges skolor i dag. Då måste vi klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Helene Hellmark Knutsson

LÄS VIDARE

Jag ser hur mina elever skjuts ihjäl

ÄMNEN I ARTIKELN

Helene Hellmark Knutsson

Jan Björklund

Lärarbristen

Debatt

Liberalerna

Socialdemokraterna