ÅSIKT

Fredrik Reinfeldt: Politik för arbete är en politik för rättvisa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Det går bra för Sverige . För de allra flesta är vårt land ett bra land att leva i. Men när vi säger att det går bra för Sverige finns det samtidigt människor som inte känner igen sig i den berättelsen. Låt oss ha dem i våra tankar i jul, lägga deras upplevelser till grund för viljan att forma ett Sverige som ser också dem.

Många har under lång tid upplevt sig stå utanför eller har svårt att klara sin situation. Där finns de som tvingas leva i skuggan av våld, brott och droger. Vi vet också att det, inte minst bland unga människor, gror en växande ohälsa som påverkar deras liv till det sämre. Flera beskriver hur välfärdslandet Sverige, det som ofta hyllas och alltid ska finnas till stöd när det går snett, inte fungerar när det verkligen gäller.

Frågan om trygghet handlar ofta om vårt rättsväsende. Vi gör nu historiskt stora satsningar på att förstärka hela rättskedjan från polis till åklagare och kriminalvård. Vi ser över lagstiftningen för att skärpa straffskalorna. Samtidigt behöver mer fokus läggas på ungdomsbrottslighet, unga brottsoffer och unga gärningsmän.

Det handlar om psykiatrin och stödet till barn och unga. Vi har i år anslagit en halv miljard till en förbättrad psykiatri i stort och förbereder ytterligare satsningar de kommande åren. När vi under nästa år fördjupar oss i de samtalen vill jag att vi prioriterar ohälsan hos det unga Sverige.

Det handlar om integrationspolitiken. Ett svårt område med stor bäring på känslan av utanförskap. Inte minst i våra storstadsområden finns i dag problem kopplat till bostadsområden där den sociala belastningen är stor, sysselsättningen låg, brottsligheten hög och skolan brister. I alla delar något vi måste finna bättre svar på.

Grunden för att bemöta utanförskapet är en politik för arbete. De som ställts utanför arbetsmarknaden måste ges möjlighet till jobb och de som arbetar få behålla mer av den egna lönen. Det lägger inte bara grund för att de som i dag saknar marginaler ges en chans att bättre klara sin vardag, utan skapar också resurser som kan laga hålen i den svenska välfärden. En politik för arbete är en politik för rättvisa. Det hjälper oss göra Sverige till ett land där fler människor upplever sig sedda och behövda.

Fredrik Reinfeldt,

statsminister