Ta det lugnt med trådlöst bredband

  • Zendry Svärdkrona

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörer: "Studier visar ökad risk för cancer"

Det är sedan länge dags att dra i bromsen när det gäller utbyggnaden av trådlösa kommunikationssystem.

Mängder av människor vittnar om svåra hälsobesvär i närheten av sådana system.

För de svårast drabbade är situationen akut.

En växande grupp människor i Sverige är inte på flykt undan krig och diktaturer i andra länder. De är i stället på flykt från en miljöbelastning. De är av olika åldrar, män och kvinnor, från alla samhällsklasser. Det de har gemensamt är elöverkänslighet.

Ytterligare många vittnar också om symtom från till exempel mobiltelesystem. De klarar av att bo kvar hemma, men deras livskvalitet är reducerad och deras hälsa är hotad.

Post & Telestyrelsen beslutade i december 2000 att svenska folket skulle täckas till 99,98 % av 3G – trots att den nya tekniken inte bevisats riskfri och trots att forskare från hela världen, så sent som ett halvår tidigare i Salzburg-deklarationen krävt tillämpning av försiktighetsprincipen och kraftigt sänkta gränsvärden.

Därefter har den tekniska ”utvecklingen” gått i en rasande takt. Ett stort antal nya kommunikationssystem har byggts ut. Men den nya tekniken (GSM, 3G, Wimax, Rakel, GSM-Edge, WiFi med flera) har introducerats utan att någon studie gjorts över effekter av mänsklig dygnet-runt-exponering. Därför oroar sig forskarna bakom den nyligen presenterade Beneventoresolutionen ännu mycket mer.

Risktagandet är enormt, och varningssignaler saknas inte:

Oräkneliga samstämmiga vittnesmål om ohälsa och onormal förekomst av cancer i närhet av sändare för radiofrekvent strålning.

Allt tätare vädjande från läkare och forskare om stopp i utbyggnaden och kraftigt sänkta gränsvärden

Allt fler vetenskapliga studier som visar allvarliga hälsorisker av dygnet-runt-exponering av den trådlösa tekniken. Upprepade studier visar ökad risk för sömnstörningar, huvudvärk, yrsel och andra symtom i närhet av mobilbasantenner. Flera studier visar också ökad risk för cancer hos människor som dygnet-runt-exponerats för radiofrekvent strålning under längre tid.

Upprepade studier visar ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning, läckage på blodhjärnbarriären, samt att mäns fertilitet (spermieantal samt -kvalitet) reduceras vid ökad mobiltelefonanvändning. Svenska forskare har visat att nervceller i råtthjärnor dör vid de nivåer som kan uppmätas i antennriktningen från mobilmaster. Andra forskare har visat att blodtrycket ökar vid mobiltelefonexponering samt att elöverkänsligas hudceller uppvisar allvarliga förändringar.

Samtidigt kan vi konstatera oroväckande tendenser i det svenska samhället:

Allt fler personer lider av sömnstörningar.

Allt fler unga förtidspensioneras och allt fler personer sjukskrivs med psykiska diagnoser och för utbrändhet.

Sjukdomen malignt melanom ökar utan att förklaringen kan ses i form av ökat solande.

Fler och yngre drabbas av stroke.

Alzheimers sjukdom ökar.

För att bara nämna några exempel.

Aldrig tidigare har en hel generation så massivt exponerats för pulsade mikrovågor. Vi kan stå inför en miljö- och hälsoskandal som får asbest- och hormoslyrskandalerna att blekna i jämförelse.

Vi uppmanar därför till ett omedelbart genomförande av:

Tillfälliga tillflyktsorter skyddade mot elektromagnetisk strålning för att möjliggöra att de drabbades hem-, arbets- och fritidsmiljö blir tillgänglig i enlighet med svensk och internationell handikapplagstiftning.

En oberoende utredning om forskningsläget.

Utredningar av hälsosituationen runt radio-, tv- och mobiltelefonbasstationer

Kraftigt sänkta gränsvärden och stopp för ytterligare trådlös kommunikationsteknik tills mer kunskap om långsiktiga hälsoeffekter finns.

Totalförbud för trådlöst bredband i skolor, sjukvårdsinrättningar och på allmänna platser.

Förbjud trådlöst bredband i skolor och allmänna lokaler och inrätta tillfälliga tillflyktsorter för elöverkänsliga tills mer kunskap om långsiktiga hälsoeffekter finns. Det skriver civilingenjörer, läkare och företagsledare i dag med anledning av den allt snabbare tekniska utbyggnaden och de allt fler larmrapporterna.

Publisert: