ÅSIKT

Sänkt a-kassa leder till bättre sysselsättning

DEBATT

Sven Otto Littorin: Fackförbunden oroar sig i onödan. Jobben kommer.

1 av 7 | Foto: Inga bidrag ”Jag vill inte att människor ska ha varken 80, 70 eller 65 procent i ersättning utan 100 procent av en lön.”, säger Sven Otto Littorin.

Den senaste tiden har det förts en hetsig debatt om regeringens a-kasseförslag. Jag kan förstå att kritiken kommer, men bilden blir ensidig eftersom den bara fokuserar på en del i den totala politiken för nya jobb.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Våra förslag bygger på tre ben; det måste bli lönsamt att arbeta, det måste bli billigare och enklare att anställa och matchningen mellan lediga platser och arbetssökande måste fungera bättre.

Vi sänker inkomstskatterna genom vårt jobbavdrag. Vi har fäst särskild vikt vid att de som har låga och normala löner ska få större skattesänkningar jämfört med dem som har höga löner. Redan nästa år betyder det mellan 600 och 880 kronor mer i månaden för de som har löner mellan 16600 och 24800.

Samtidigt inför vi en högre grad av egenfinansiering i a-kassan. Det innebär att man själv betalar in mer, i stället för att som i dag en mycket stor del betalas via skatten.

Det är rimligt att den som får ett jobbavdrag också är den som ska betala en större del av vad arbetslösheten kostar.

Den som är helt utan jobb en hel månad och anmäld vid arbetsförmedlingen kommer inte att behöva betala någon högre a-kasseavgift för den månaden utan betalar endast en medlemsavgift som täcker administrativa kostnader, precis som i dag.

Ingen som har arbete ska behöva betala mer än 300 kronor i höjning av a-kassan. Det betyder att jobbavdraget mer än väl täcker avgiftshöjningen. För en städare betyder det runt 250 kronor mer i plånboken per månad. För en sjuksköterska betyder det runt 500 kronor mer i plånboken, redan nästa år. Under 2008 avser regeringen genomföra ytterligare skattesänkningar om den ekonomiska utvecklingen så medger. Då blir det ännu mer över efter skatt och avgifter.

Men den allra största vinsten med vår politik gör alla dem som får ett arbete i stället för att vara arbetslösa. Regeringen räknar med att sysselsättningen ökar med 140 000 personer under de närmaste två åren.

Jag vill också påpeka att även den som arbetar deltid kommer att gå plus efter att a-kasseavgiften betalats. Och för den som får ett heltidsarbete i stället för att arbeta deltid blir det ännu mer pengar över.

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att göra det lättare för arbetssökande att hitta jobb. Dessutom måste vi göra särskilda insatser för dem som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden: till exempel långtidsarbetslösa, funktionshindrade och människor med utländsk bakgrund.

Många fackförbund oroas över att medlemmar kommer att lämna facket när a-kasseavgiften höjs. Det hoppas jag verkligen inte. Med vår politik kommer fler att få råd att vara med i facket eftersom fler kommer att få arbete. Våra skattesänkningar gör också att fler får råd att vara med.

Socialdemokraterna lämnade bordet inte bara avdukat utan också med både duk och servetter uppätna. Var femte svensk står utanför arbetsmarknaden eller arbetar mindre än han eller hon skulle vilja. Då måste alla system och politikområden samverka för att nå målet: full sysselsättning.

Alla som vill och kan arbeta ska också ha möjlighet att göra det. Det är därför vi genomför alla åtgärder så snabbt som möjligt och samtidigt. Det är då den samlade politiken kan ge som bäst effekt.

Dagens debattör

Sven Otto Littorin