Publicerad:

Ert recept är alltid sänkta skatter

Slutreplik om tryggheten i Stockholm

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Helene Hellmark Knutsson: Tyvärr verkar skattesänkningar och privatiseringar vara de enda reformerna Moderaterna har.
Helene Hellmark Knutsson: Tyvärr verkar skattesänkningar och privatiseringar vara de enda reformerna Moderaterna har.

SLUTREPLIK. Vi socialdemokrater väljer att investera i samhällsbygget framför orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Vi investerar för fler poliser och lärare, för ett tryggare samhälle med fungerande sjukvård och en mer jämlik kunskapsskola.

Tyvärr verkar skattesänkningar och privatiseringar vara de enda reformerna Moderaterna har.

I Stockholms läns landsting har styret med Moderaterna i spetsen nyligen beslutat att lägga ner Folktandvården i Tensta samtidigt som tandhälsan i området är bland de sämsta i hela regionen. Hur kan landstingsmoderaterna föreställa sig att det skulle lösa något? Ett samhällsbygge behöver politisk vilja att utveckla och handlingskraft för att genomföra.

Stockholmarnas trygghet och säkerhet är avgörande för att regionen ska hålla ihop. Samtidigt ska alla barn och unga i Stockholmsregionen ges möjligheter att få den kunskap och de verktyg som krävs för att studera vidare, etablera sig på arbetsmarknaden och vara den del av samhället.

Sjukvården, äldreomsorgen och alla delar av välfärden ska finnas tillgänglig för alla som behöver den. Vi bygger idag fler hyresrätter i Stockholmsregionen än någonsin tidigare. Då möjliggörs för fler att söka sig hit och bidra med sina kompetenser.

Det är handlingskraftiga reformer som har byggt Sverige och Stockholmsregionen starkt. Med konkreta och betydande reformer för fler jobb, tryggare samhälle, bättre skolresultat och en stärkt välfärd ska vi fortsätta utveckla Stockholmsregionen. Vi socialdemokrater väljer investeringar framför ytterligare skattesänkningar och privatiseringar.


Helene Hellmark Knutsson, distriktsordförande Socialdemokraterna i Stockholms län

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: