Den som får nej ska utvisas ur Sverige

Moderaterna: Miljöpartiets politik skapar ett skuggsamhälle

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Fredrik Wennerlund
En amnesti för minderåriga asylsökande vore att frångå den individuella asylprövningen, skriver Johan Forsell (M).

REPLIK. Sverige har tagit ett stort ansvar för människor som flyr sina hemländer och det har skapat stora påfrestningar på vårt samhälle. Många väntar fortfarande på sina beslut om asyl, medan andra fått beslut om uppehållstillstånd eller besked att de måste lämna landet.

Nu ser vi att många, trots avslag på sin asylansökan, väljer att stanna och leva olagligt i Sverige. Ett omfattande skuggsamhälle där människor lever i social utsatthet håller på att växa fram. Det är det djupaste av utanförskap, inte sällan med kriminalitet och illegalt arbete som följd.

På fem år beräknar Migrationsverket överlämna fler än 60 000 utvisningsärenden till Polisen. I 50 000 fall rör dig sig om personer som undanhåller sig utvisning. Det här är en oacceptabel situation. Den som nekats uppehållstillstånd ska återvända till sitt hemland. Om vi inte tar tag i problemen riskerar skuggsamhället omfatta fler människor än vad som bor på hela Gotland.

Miljöpartiet förespråkar amnesti för minderåriga asylsökande som kom till Sverige under 2018, men som hunnit fylla 18 år vid tiden för beslut. Ett sådant undantag vore att frångå den individuella asylprövningen där behovet av skydd ska bedömas i varje enskilt fall. Det är en grundläggande princip inom svensk asylrätt och det är viktigt att den upprätthålls.

Det är uppenbart att Miljöpartiet inte klarar av att hantera framväxten av skuggsamhällen i Sverige. I regering förmår partiet inte att vidta åtgärder för ett effektivt återvändande, samtidigt som man möjliggör uppehållstillstånd för vuxna utan asylskäl genom gymnasiestudier. I Stockholm stad har Miljöpartiet dessutom beslutat att barn utan asylskäl ska ges försörjningsstöd.

Det är inte humant att vara passiv inför framväxten av ett omfattande skuggsamhälle. Miljöpartiets politik skapar ett växande skuggsamhälle med omfattande konsekvenser – för Sverige och den enskilda människan. Det är en oansvarig hållning från ett regeringsbärande parti.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.