Kvinnor – resten av året jobbar ni gratis

Debattören: Lika lön för lika arbete ska vara självklart i hela Europa

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Cecilia Wikström: Med 16 procent kvar av året är det här dagen som symboliserar att kvinnor i EU princip jobbar gratis fram till nyår!
Foto: JOHNÉR
Cecilia Wikström: Med 16 procent kvar av året är det här dagen som symboliserar att kvinnor i EU princip jobbar gratis fram till nyår!

DEBATT. I dag, 3 november, uppmärksammar vi Europadagen för lika lön. Med 16 procent kvar av året är det här dagen som symboliserar att kvinnor i EU princip jobbar gratis fram till nyår!

Skillnaden har naturligtvis betydelse för alla, oaktat vilken lön man har.

Anledningen till att lönegapet, där kvinnor i EU i snitt tjänar 16 procent mindre än männen, är så pass stort beror framför allt på att kvinnor ofta gör mer obetalt familje- och hushållsarbete än män.

I snitt lägger kvinnor cirka 26 timmar, jämfört med männens cirka 9 timmar, per vecka på exempelvis städning, matlagning eller att ta hand om barn eller äldre familjemedlemmar. Dessutom arbetar kvinnor oftast mer deltid än vad män gör, jobbar inom yrken som är lägre betalda, och gör ofta längre avbrott i karriären för vara föräldralediga. Faktum som att fler män än kvinnor innehar många av de högsta chefspositionerna ökar lönegapet ytterligare.

Det står klart att den europeiska arbetsmarknaden måste bli mer jämställd. Men för att detta ska bli möjligt måste samhället leverera rätt verktyg för att lyckas. Om två veckor går det socialpolitiska toppmötet med fokus på att främja tillväxt och hållbara jobb av stapeln i Göteborg.

Under EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers och Sverige statsminister Stefan Löfvens ledning hoppas jag att mötet kommer att leda till att politiker och arbetsmarknadens parter kommer att enas kring åtgärder som ska få ut fler kvinnor i arbetslivet och förbättra rättigheterna för kvinnor som jobbar.

Genom att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande till samma nivå som männens skulle EU:s BNP per capita öka från 6,1 till 9,6 procent och upp till 10,5 miljoner nya jobb skulle skapas fram till år 2015, enligt EU:s institut för jämställdhet. Som vi kan se i EU:s jämställdhetsindex som publicerades för knappt en månad sedan går utvecklingen i EU mot rätt riktning, dock alldeles för långsamt.

På det socialpolitiska toppmötet måste vi kraftsamla för att snabba på jämställdheten i Europa. Detta kan göras genom att:

Underlätta för och uppmuntra kvinnor till vidareutbildning.

Kvinnor i EU är alltför överrepresenterade inom vård- och omsorgsyrken och alltför underrepresenterade när det kommer till exempelvis ingenjörs- eller it-relaterade yrken.

Bygga ut barnomsorgen.

Det måste löna sig att ha barn. Genom att exempelvis börja subventionera barnomsorgen och vara flexiblare med dess öppettider kan vi ge fler kvinnor friheten och möjligheten att forma sin egen framtid. Detta gäller inte minst för EU:s ekonomiska motor, Tyskland.

Modernisera föräldraledigheten.

Alla familjer bör kunna lägga upp sin föräldraledighet i enlighet med vad som passar dem bäst. Vissa EU-länder erbjuder bara några dagars pappaledighet efter att babyn har fötts.

I Sverige, som är det EU-land med flest arbetande kvinnor, tas bara drygt tjugo procent av föräldraledigheten ut av pappor.  Genom att erbjuda större möjligheter för män att ta ut pappaledighet så kan fler kvinnor förverkliga sina karriärer.

Slopa sambeskattningen.

Flera länder, exempelvis Tyskland, Belgien, Nederländerna och Frankrike, sambeskattar familjer i stället för att varje arbetande vuxen beskattas individuellt. Detta gör det ogynnsamt för kvinnor, som ofta tjänar mindre, att arbeta. När Sverige införde individualiserad beskattning på 1970-talet så ökade gifta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden från 50 till 80 procent på tio år.

Kvinnor kompenseras inte med att ges 16 procent rabatt i affärerna.

Det är dags för varje medlemsland att reformera sina sociala modeller så att vi skapar ett samhälle med lika möjligheter för alla, där kvinnor inte behöver välja mellan jobb och familj, utan kan ha tillgång till både och.


Cecilia Wikström


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE