Debatt

Fler äldre ska kunna plugga med studielån

Matilda Ernkrans (S): Vi har ett arbetsliv där du förväntas jobba allt längre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att göra studier möjligt för fler är det centralt att det finns bra möjligheter till studiefinansiering även högre upp i åldrarna, skriver Matilda Ernkrans (S), Minister för högre utbildning och forskning.
För att göra studier möjligt för fler är det centralt att det finns bra möjligheter till studiefinansiering även högre upp i åldrarna, skriver Matilda Ernkrans (S), Minister för högre utbildning och forskning.

DEBATT

DEBATT. Om fem år väntas underskottet på utbildad arbetskraft vara 100 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Redan i dag har företag och välfärden svårt att få tag på personal. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Dagens kunskapssamhälle ställer krav på att vi fortsätter att utvecklas hela arbetslivet.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. I vårt starka samhälle är utbildning inte längre något man får en gång som ung. Fler kommer sadla om och byta yrkesbana mitt i livet. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Därför behövs också ett studiemedelssystem som stödjer den utveckling vi vill se med fler som bygger på och bygger om sin utbildning. Vi har också ett arbetsliv där du förväntas jobba allt längre. För att klara ett hållbart arbetsliv behöver vi utveckla grunden som vårt utbildningssystem vilar på.

I dag minskar dina möjligheter att få studiemedel redan från 47 års ålder. För att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna behöver samhället ta ansvar för att möjliggöra studier i olika skeden av livet. Jag är glad att vi i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna är överens om ett generösare studiemedelssystem som kan stödja detta.

En utredare har därför fått i uppdrag att hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder inom studiemedelssystemet för att underlätta utbildning högre upp i åldrarna. Utredaren ska se över följande regler:

  • En höjd övre åldersgräns för rätt till studiemedel. Vi vill att fler ska kunna studera och inte begränsas från studier på grund av ålder. Dessutom har Pensionsgruppen en överenskommelse om att höja åldersgränsen för pension för att långsiktigt trygga pensionerna. Regeringen har därför bl.a. lämnat förslag till riksdagen om att åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år (prop. 2018/19:91). Det är två anledningar till att utredaren ska lämna förslag på en väl avvägd övre åldersgräns för rätt till studiemedel. Gränsen är i dag 56 år. Utredaren ska också vid behov lämna förslag på anpassningar av den så kallade lånetrappan, det vill säga att rätten till studielån trappas av successivt från en viss ålder. Vid behov ska utredaren också se över återbetalnings- och avskrivningsreglerna.
  • Fler veckor med studiemedel för äldre studerande. I dag är det inte möjligt för en något äldre studerande som redan har förbrukat sina studiemedelsveckor att få ytterligare veckor för att läsa en tvåårig yrkes- eller mastersutbildning. Utredaren ska med anledning av detta lämna förslag till förbättrade möjligheter till undantag från veckogränserna inom studiemedelssystemet för äldre studerande.
  • Studiemedel för en mindre studieomfattning än 50 procent. Enligt dagens regler är det möjligt att få studiemedel om studierna är på 50, 75, eller 100 procent av heltid. Det är alltså inte möjligt att få studie­medel för studier som omfattar mindre än 50 procent av heltid. Om det bedöms lämpligt ska utredaren också lämna förslag på hur en ytterligare deltids­nivå inom studiemedelssystemet kan utformas.

Ska människor orka jobba ett helt arbetsliv måste det vara möjligt med ett livslångt lärande, oavsett tidigare bakgrund eller var i landet människor bor. Det är viktigt att hitta ett sätt att kombinera arbete med studier, därför tycker jag det är bra att vi har skapat förutsättningar att kunna se över möjligheten till studiemedel för studieomfattningar som är mindre än halvtid. Det är kanske först då det blir realistiskt rent ekonomiskt för många att vidareutbilda sig. För att göra studier möjligt för fler är det centralt att det finns bra möjligheter till studiefinansiering även högre upp i åldrarna.


Matilda Ernkrans (S), Minister för högre utbildning och forskning


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

DEBATT Tvinga arbetsgivare att utbilda sina anställda

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Matilda Ernkrans

Socialdemokraterna

Studielån

Skola & utbildning

Jobbpolitik

Utbildningsdepartementet