Debatt

Orätt mot pensionärer som byggt vårt land

PRO: Den 5 oktober demonstrerar vi för höjda pensioner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vårt pensionssystem är djupt orättvist mot de pensionärer som byggt landet, men ändå får obetydligt mer i pension än de som inte har jobbat alls, skriver Christina Tallberg, Jan Andersson och Lisbeth Staaf Igelström, PRO.
Vårt pensionssystem är djupt orättvist mot de pensionärer som byggt landet, men ändå får obetydligt mer i pension än de som inte har jobbat alls, skriver Christina Tallberg, Jan Andersson och Lisbeth Staaf Igelström, PRO.

DEBATT

DEBATT. Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har fått nog. Den femte oktober demonstrerar våra medlemmar på flera platser runtom i landet. Budskapet till våra politiker kan inte vara enklare: Höj den allmänna pensionen. Vårt pensionssystem är djupt orättvist mot de pensionärer som byggt landet, men ändå får obetydligt mer i pension än de som inte har jobbat alls.

Den budget som finansminister Magdalena Andersson (S) presentade den 18 september har ett fokus på pensionärers ekonomi, med sänkt skatt och höjningar av grundskyddet. PRO är positivt till en del, men noterar dessvärre att budgeten förstärker ojämlikheten.

Klyftan mellan de med höga respektive låga inkomster ökar. Eftersom män är de som oftast har de högsta lönerna och pensionerna, är det även ur jämställdhetssynpunkt en utveckling vi inte önskar.

Pensionssystemet har varit i kraft i ungefär 20 år. Det ersatte ATP och kom till som en bred uppgörelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. En pensionsgrupp tillsattes och består av de politiska partier som formade uppgörelsen.

Nu kan vi se att det finns uppenbara brister. Till stor del beror det på att systemet är underfinansierat. Avgifterna arbetsgivarna betalar in räcker inte till för att ge pensionärerna tillräckligt höga pensioner och en levnadsstandard de har rätt att förvänta sig efter ett långt arbetsliv.

För många pensionärer har arbete inte heller lönat sig särskilt mycket. Det gäller framför allt många kvinnor som jobbat ett helt yrkesliv i ett låglöneyrke, ibland deltid under några år. Dessa kvinnor får obetydligt mer i pension än om de inte förvärvsarbetat alls.

Det har också inneburit att alltfler pensionärer lever under den relativa fattigdomsgränsen, och har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet.

Här i Sverige finns en högre andel pensionärer med relativt låg ekonomisk standard än i de andra nordiska länderna.

Den allmänna pensionen består av flera delar, bland annat inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension och bostadstillägg.

I augusti i år var den allmänna pensionen, alltså alla delar utom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, 12 610 kronor i genomsnitt per månad före skatt. För män var summan 14 219 ronor. För kvinnor bara 11 174 kronor.

Det var meningen att pensionerna skulle följa löneutvecklingen, men pensionerna har halkat efter. Det blev särskilt uppenbart när den så kallade bromsen slog till, och pensionerna inte höjdes alls under tre år.

Pensionsgruppen har uppmärksammat problemen och föreslagit några åtgärder. För det första ska garantipensionen och bostadstillägget höjas. Det ger vissa, men inte tillräckliga, förbättringar för pensionärer med låga pensioner.

Gruppen har också kommit överens om att kommande pensionärer måste arbeta högre upp i åldrarna för att få en anständig pension.

PRO önskar en total översyn av pensionssystemet istället för det lappande och lagande som politikerna i Pensionsgruppen ägnar sig åt:

  • Höj avsättningen till pensionssystemet från dagens 17,21 procent till 18,5 procent i ett första steg.
  • Låt de pensionsinbetalningar som ligger över det så kallade taket gå till pensionssystemet och inte till statskassan
  • Tillför pensionssystemet mer pengar som främst ska ges till pensionärer i intervallet 9 000 till 15 000 kronor per månad. Det måste för denna grupp synas i pensionskuvertet att man har förvärvsarbetat.
  • Låt bostadstillägget följa hyresutvecklingen så att det inte urholkas.
  • Öppna upp Pensionsgruppen. I en demokrati sker debatt och uppgörelser öppet och inte i slutna rum där enskilda partier använder sin vetorätt utan en offentlig debatt.
  • Se en gång för alla till att skatten på pension och lön blir lika.


Christina Tallberg, ordförande PRO
Jan Andersson, förste vice ordförande PRO
Lisbeth Staaf Igelström, andre vice ordförande PRO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Vem vill bli pensionär?

LÄS VIDARE

DEBATT Lägre tjänstepension hotar välfärdsyrkena

ÄMNEN I ARTIKELN

Vem vill bli pensionär?

Pension

Pensionärer

PRO, Pensionärernas riksorganisation

Garantipension

Tjänstepension

Christina Tallberg