CUF: Vi ger Centerns skolpolitik underkänt

Debattörerna: Skapa en skola för alla

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
I stället för att på myter och populistiska tillrop i frågan om ordningsomdömen, borde Centerpartiet lägga tiden och energin på frågor som faktiskt, med stöd i forskning, gör skillnad för elever och lärare, skriver Ida Alterå och Johan Vesterlund, CUF.

DEBATT. Centerpartiets partistyrelse har presenterat sitt förslag till nytt utbildningspolitiskt program inför partistämman i Karlstad. CUF har synat förslaget i sömmarna och måste tyvärr ge det nya programmet underkänt.

Ska man göra ett utbildningspolitiskt program måste man göra en ordentlig inläsning och lyssna på både lärarna, och eleverna. Man kan inte frispela på provdagen och kopiera bänkkamraten Liberalernas förslag. Det hade inte varit acceptabelt i ett svenskt klassrum, och är verkligen inte det i riksdagen.

Läser man programmet så är skolan till för den flitige. Dessa ska premieras tydligare i läroplanen, samtidigt som uppförande ska bli en del i bedömningen från lärarnas sida. Samtidigt glömmer partiet helt bort frågan om hur vi ska lyfta de svagast presterande eleverna. Man gör inte upp med frågan om hur utbildningsbakgrund och socioekonomiska faktorer påverkar elevers resultat. Inte heller frågan om att pojkar generellt klarar skolan sämre än flickor.

Vi hade velat se en ny politik med fokus på att skapa en skola där individens utveckling står i centrum och där alla elever får plats. I stället föreslår Centerpartiet en utbildningspolitik som skulle straffa de som inte passar in, snarare än att skapa en skola för alla.

Partistyrelsen går också i Liberalernas fälla genom att föreslå ordningsomdömen – ett omdöme som varken lärarna eller eleverna vill ha, och som inte har bevisat vetenskapligt stöd. Någon ordning får det ändå vara i ett parti, precis som det borde vara i klassrummet.

Skolan ska inte vara en plats för försök som inte kommer leda till en förbättrad situation. I stället för att på myter och populistiska tillrop i frågan om ordningsomdömen, borde Centerpartiet lägga tiden och energin på frågor som faktiskt, med stöd i forskning, gör skillnad för elever och lärare.

Partistyrelsen backar dessutom från en av partiets nuvarande ståndpunkter: att alla elever ska ha rätt att överklaga betyg. Det är ett steg i helt fel riktning. Vilka betyg en lärare väljer att ge en elev avgör vilken gymnasieskola en högstadieelev kan komma in på, vilken högre utbildning en gymnasieelev får tillgång till och därmed i förlängningen också vilka möjligheter våra unga har att forma sina liv.

Trots att betygssättningen är ett myndighetsutövande av stor betydelse är det ett av få sådana beslut som inte går att överklaga. I rättssäkerhetens namn borde precis samma ordning gälla för betyg som för ett bygglov, en bidragsansökan eller om kommunen överskrider sina befogenheter.

Sedan början av 60-talet har grundskolans utformning mer eller mindre sett likadan ut och det är hög tid att ompröva den utformningen nu. Därför har CUF föreslagit att Centerpartiet ska ta ställning för en läroplikt istället för dagens skolplikt.

Ett sådant system skulle bidra till att grundskolan utformas efter elevens utvecklingsnivå snarare än exakta år spenderade i skolan. Det skulle inte innebära att elever kan lata sig, utan i stället ge våra lärare möjligheten att tydligare anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar.

Vi vill att Centerpartiet ska ha toppbetyg i skolpolitiken och då måste den både vara utförlig och nyanserad. Därför hoppas vi att stämman väljer att bifalla de reformförslag vi föreslagit på utbildningsområdet. Genom fokus på individens utveckling och lärande kan vi på riktigt skapa en skola där ingen lämnas ensam och utanför.


Ida Alterå, Förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund
Johan Vesterlund, utbildningspolitisk talesperson Centerpartiets ungdomsförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: