Debatt

Inte nog, skrota LOV och stoppa vinsterna

Replik från Vänsterpartiet om privata sjukvårdsförsäkringar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De privata sjukvårdsförsäkringarna låter den som betalar gå för i kön. Men Lena Hallengrens lagförslag om att stärka Hälso- och sjukvårdslagen med en ytterligare paragraf kommer inte att få någon större betydelse, skriver Karin Rågsjö och Jonas Lindberg.
De privata sjukvårdsförsäkringarna låter den som betalar gå för i kön. Men Lena Hallengrens lagförslag om att stärka Hälso- och sjukvårdslagen med en ytterligare paragraf kommer inte att få någon större betydelse, skriver Karin Rågsjö och Jonas Lindberg.

DEBATT

REPLIK. Socialminister Lena Hallengren skriver att vård ska ges efter behov. Så är det inte i dag när nio av tio privata vårdföretag prioriterar patienter med privata sjukvårdsförsäkringar före andra.

Det inte räcker med en stopplag. Vänsterpartiet vill avveckla lagen om valfrihet, LOV. Hälso- och sjukvårdslagen måste väga tyngst.

2009 publicerade London School of economics and political science en rapport om de privata sjukvårdsförsäkringarna. När gränsen mellan offentlig och privat vård inte är klart definierad finns det evidens för att offentliga resurser kan användas för att subventionera snabbare tillgång till vård för personer med privata sjukvårdsförsäkringar. Det gynnar höginkomsttagare.

När vårdföretag tillåts ta högre avgifter för privata patienter skapar det starka incitament att prioritera de före patienter som betalas av det offentliga. Det strider mot Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsordning: vård ska ges på lika villkor och den med störst behov ska ges företräde.

Genom Lagen om valfrihet (LOV) har privata vårdbolag fått fri tillgång till hela det svenska skattefinansierade sjukvårdssystemet. LOV är exklusivt utformad för att gynna företag, inte patienter. Vårdbolagen har fri etableringsrätt vilket har lett till att fler företag har etablerat sig där befolkningen är mest lönsam, det vill säga minst sjuk.

De flesta privata vårdbolagen i Stockholm är vinstdrivande. Vinsten för de privata vårdgivarna i Stockholm uppgick 2018 till 2,2 miljarder. Samtidigt är akutmottagningarna överfulla, vårdcentralerna går på knäna och vårdpersonal varslas.

Lena Hallengrens (S) lagförslag om att stärka Hälso- och sjukvårdslagen med en ytterligare paragraf är behjärtansvärd men kommer inte att få någon större betydelse.

Vänsterpartiet kräver:

  • Avveckla Lagen om valfrihet (LOV). Den fria etableringsrätten måste avskaffas.
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste bli tydligare sa att det inte går att ta emot både privata och skattefinansierade patienter.
  • Stoppa privat vinstutdelning i svensk hälso- och sjukvård.
  • Stärk Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) ställning så att patienter med störst behov prioriteras.

Den svenska välfärden och den solidariskt finansierade sjukvården är vår gemensamma försäkring. Vi betalar skatt och får del av vården efter behov. De privata sjukvårdsförsäkringarna låter den som betalar gå för i kön. Vänsterpartiet vill inte tillåta vinster i välfärden.


Karin Rågsjö, riksdagsledamot och hälsopolitisk talesperson (V)
Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT Sjukförsäkringar hot mot en jämlik vård

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Vård & omsorg

Lena Hallengren

Vårdbolag

Vänsterpartiet

Vinster i välfärden

Sjukvård