Minska självmord – låt unga gå i yrkesskolan

Debattörerna: Om elever ger upp tron på framtiden leder det ofta till psykiska besvär

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Unga som har ofullständiga betyg i grundskola har sex gånger högre risk för att begå självmord, jämfört med unga med goda betyg, skriver Lina Axelsson Kihlblom, Karin Schulz och Sven Bremberg, Mind.
Unga som har ofullständiga betyg i grundskola har sex gånger högre risk för att begå självmord, jämfört med unga med goda betyg, skriver Lina Axelsson Kihlblom, Karin Schulz och Sven Bremberg, Mind.

DEBATT Den ideella föreningen Mind ansvarar för en självmordslinje som i år har tagit emot cirka 30 000 samtal. Många samtal kommer från unga som talar om att de inte orkar leva därför att skolan är alltför krävande.

Enligt Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan” angav 2018 hela 50 procent av unga i gymnasiet att de oftast eller alltid känner sig stressade i skolan. Att elever känner sig stressade är dock inte något nytt. Det som däremot har förändrats är att skolan fått en allt större betydelse för att unga överhuvud taget ska kunna få ett arbete som ger dem en framtid.

Före 1990 kunde en elev avsluta grundskolan för att därefter direkt kunna gå till en anställning. Denna möjlighet har numera i praktiken helt upphört. I stället är alla hänvisade till att gå vidare till gymnasieskolan.

De som inte har godkända betyg från grundskolan får dock inte börja i gymnasiet. De hänvisas i stället till kurser som gymnasieskolan arrangerar som vare sig ger någon yrkesutbildning eller någon annan behörighet.

De arbeten som erbjuds i dag kräver vanligen som lägst en gymnasieexamen. Den stress unga känner i skolan har därför en verklig grund eftersom prestationerna i skolan har blivit allt mer avgörande för individens framtid. Om en ung människa har givit upp tron på en framtid leder det ofta till psykiska besvär och den yttersta konsekvensen kan bli att individen begår självmord.

Det har i en svensk undersökning visat sig att unga som har ofullständiga betyg i grundskola har sex gånger högre risk för att begå självmord, jämfört med unga som goda betyg i grundskolan.

I Sverige har risken för självmord bland unga ökat sedan mitten på 1990-talet medan denna risk har halverats i Västeuropa som helhet. Det finns inte något annat land i Västeuropa där utvecklingen varit lika ogynnsam som i Sverige. Det finns ingen självklar förklaring till utvecklingen.

Den gymnasiereform, som infördes 1990, har dock troligen haft avgörande betydelse. Då infördes krav på att alla elever som skulle börja i gymnasieskolan skulle ha godkända betyg från grundskolan.

Kraven är i dag godkända betyg i grundskolan i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. År 2019 utgjorde den grupp som inte uppfyllde kraven 16 procent av alla elever.

De ungdomar, som inte uppfyller kraven, får inte någon tillgång till en yrkesinriktad gymnasieutbildning. I stället är dessa ungdomar hänvisade till kurser som vare sig ger dem yrkesmässiga eller teoretiska kvalifikationer.

Att utestänga en betydande grupp ungdomar från yrkesinriktad gymnasieutbildning är unikt för Sverige eftersom alla andra länder i Västeuropa erbjuder alla ungdomar yrkesutbildning, i de fall ungdomarna inte är intresserade teoretisk utbildning.

För att minska självmorden bland unga föreslår därför föreningen Mind att alla elever ska kunna få börja på en yrkesinriktad utbildning, utan krav på utbildningen ska ge behörighet till högskolan.


Lina Axelsson Kihlblom, styrelseordförande Mind
Karin Schulz, generalsekreterare, Mind
Sven Bremberg, ledamot i styrelsen Mind, docent i socialmedicin


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE