Debatt

Måste bli lättare att cykla – ändra lagen

Debattörerna: Regeringen behöver lyssna för att fler i Uppsala ska kunna välja cykeln

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Ska vi klara transportsektorns klimatmål behöver fler i Region Uppsala välja att cykla oftare. I riksdagen finns nu en majoritet för att ändra väglagen så att det går att anlägga fler cykelvägar. Regeringen behöver lyssna på riksdagen och ändra lagen, skriver Jenny Lundström och Moa Rasmusson.
Ska vi klara transportsektorns klimatmål behöver fler i Region Uppsala välja att cykla oftare. I riksdagen finns nu en majoritet för att ändra väglagen så att det går att anlägga fler cykelvägar. Regeringen behöver lyssna på riksdagen och ändra lagen, skriver Jenny Lundström och Moa Rasmusson.

DEBATT

DEBATT. Ska vi klara transportsektorns klimatmål behöver fler i Region Uppsala välja att cykla oftare. I riksdagen finns nu en majoritet för att ändra väglagen så att det går att anlägga fler cykelvägar. Regeringen behöver lyssna på riksdagen och ändra lagen. 

På senare år har städer som London och Paris insett att ju fler som väljer cykel, desto bättre är det för klimatet, folkhälsan och för minskad trängsel i trafiken. Men Sverige har halkat efter. 

I oktober presenterade Trafikverket underlag för regeringens kommande infrastrukturproposition och den nationella planen för infrastrukturinvesteringar, som sätter ramarna för alla transportslag fram till 2033. 

Tyvärr för Trafikverket ett cirkelresonemang i inriktningsunderlaget. De menar att vägtrafiken är så stor så att det inte är någon idé att försöka minska den genom att välja andra transportslag. Med den inställningen är det svårt att minska utsläppen från vägtrafiken. 

Vi har identifierat tre åtgärder som är särskilt viktiga för att fler ska välja cykeln. 

Ändra lagen. I dag måste cykelbanor alltid byggas intill en väg, vilket innebär att de inte alltid kan få den lämpligaste dragningen. Dessutom får Trafikverket inte anlägga cykelbanor utmed enskilda vägar. 

Det finns nu en majoritet i riksdagen för att ändra lagen så att man ska få anlägga friliggande cykelvägar. Av regeringspartierna är Miljöpartiet för förändringen medan Socialdemokraterna röstade emot förslaget i riksdagen. Det är dags för infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att lyssna på riksdagen och modernisera väglagen. 

Underlätta för Trafikverket att finansiera cykling. I dag ska Trafikverket arbeta enligt den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att man i steg 1 undersöker om en brist kan lösas genom att minska efterfrågan på transporter, i steg 2 om det går att använda den befintliga infrastrukturen effektivare. Först i de tredje och fjärde stegen prövas om- och nybyggnation. 

Men Trafikverket tolkar dagens regelverk som att de inte får finansiera steg 1- och 2-åtgärder, trots att de anser att det ofta kan vara kostnadseffektivt. 
Här behöver infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon prata ihop sig. 

Avsätt mer pengar för ökad cykling. De statliga medlen till cykelinfrastruktur har inte ökat på samma sätt som för andra transportslag. Vi anser att minst 10 procent av de statliga medlen bör öronmärkas för cykelinvesteringar i den nationella planen och i länsplanerna. 

Ju fler som kan välja cykel i stället för bil i Region Uppsala, desto bättre är det för klimatet, folkhälsan och för minskad trängsel i trafiken.


Jenny Lundström, vice ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala (MP)
Moa Rasmusson, ordförande i Svenska cykelstäder (L) 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Snabba leveranser & 1300 monteringspartners - Beställ däck tryggt och enkelt hos Dackonline!

Extern länk från Däckonline SE

Beställ här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Uppsala

LÄS VIDARE

DEBATT Så ska vi få kriminella i Uppsala att hoppa av

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Infrastrukturpolitik

Region Uppsala

Klimat & miljö

Trafikverket

Tomas Eneroth

Cykel