Vi satsar 800 miljarder på ny infrastruktur

Centerpartiet: Nödvändigt för att bli världens första fossilfria välfärdsland

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

C har tillsammans med regeringen och L förhandlat fram viktiga investeringar i Sveriges vägar och järnvägar, i den nya infrastrukturpropositionen. Sammanlagt handlar det om runt 800 miljarder fram till 2033 – en ökning med nästan 21 procent jämfört med tidigare period, skriver Anders Åkesson.
C har tillsammans med regeringen och L förhandlat fram viktiga investeringar i Sveriges vägar och järnvägar, i den nya infrastrukturpropositionen. Sammanlagt handlar det om runt 800 miljarder fram till 2033 – en ökning med nästan 21 procent jämfört med tidigare period, skriver Anders Åkesson.

DEBATT. Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna förhandlat fram viktiga investeringar i Sveriges vägar och järnvägar, i den nya infrastrukturpropositionen. Människor och företag ska ha möjlighet att verka i hela landet och vi måste samtidigt växla upp arbetet för att nå klimatmålen.

Sammanlagt handlar det om runt 800 miljarder fram till 2033 – en ökning med nästan 21 procent jämfört med tidigare period.

Sverige är ett stort, glest befolkat land som är beroende av fungerande kommunikationer. Vi måste satsa på det som knyter samman människor, företag och landsändar.

Det är stora summor som nu investeras i Sveriges infrastruktur. Men det är avgörande om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Kloka satsningar på Sveriges infrastruktur ökar våra möjligheter att nå klimatmålen.

Det handlar om allt från byte till klimatsmarta bränslen och elektrifiering av transporter till miljökompensation som styr rätt. I det klimatneutrala samhället samspelar alla fem transportslagen, det vill säga väg, järnväg, sjöfart, flyg och it.

Sveriges infrastruktur har stora behov. Därför är det mycket glädjande att i infrastrukturpropositionen för 2022-2033 kunna slå fast att en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och satsningar på Norrbotniabanan kommer ske. Dessa och andra stora objekt ska drivas med stor kostnadskontroll så att de inte tränger undan annat viktigt i den nationella transportplanen.

Av 799 miljarder kronor avsätts 437 miljarder kronor till investeringar som kan bidra till att Sverige ligger i framkant, ett välbehövligt underhåll av väg får 197 miljarder och underhåll av järnväg 165 miljarder.

Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att fastställas i den nationella transportplanen våren 2022. Fram till dess pågår ett arbete med vilka konkreta förslag som ska få finansiering.

Centerpartiet har drivit på för följande satsningar:

  • Transportsektorn måste ställa om. Förslagen innehåller en genomgripande klimatomställning. 
  • Bättre järnvägsnät behövs, både i form av underhåll och investeringar.
  • Vårt vägnät måste uppfylla krav på hållbarhet året om och framkomlighet i hela landet. Ett exempel på en viktig satsning är bättre vinterväghållning.
  • Vi måste höja och behålla hastighetsnivåerna på landets riksvägar, i synnerhet de som sänkts de senaste tio åren. Här föreslås andra lösningar, till exempel trafiksituationsstyrda hastighetstavlor.
  • Sverige ska få ett utbyggt cykelbanenät.
  • Flygtrafik som säkerställer tillgängligheten för både människor och gods behövs, eftersom vi bor i ett avlångt land med stora ytor.
  • It och digitalisering måste användas i kombination med andra transportslag, för högre effektivitet och större miljövinster.
  • Vi måste se till att det finns en god fördelning av investeringar över hela landet, men också över alla transportslag.

Sammantaget ska de 799 miljarderna ge en god framkomlighet i hela Sverige, genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem. I stora delar av landet är vägnätet ofta avgörande för tillgängligheten.

Järnvägen behövs för att personer och gods ska komma fram och flygplatser behövs i hela landet för persontrafik och samhällsservice.

Var du bor i Sverige ska inte vara avgörande för vilken nivå av samhällsservice du kan ta del av. För Centerpartiet är det en självklarhet att man ska kunna bosätta sig och arbeta var man vill i Sverige, och då blir en fungerande infrastruktur en viktig nyckel.

Ingen del av Sverige ska lämnas på efterkälken när Sveriges infrastruktur tar klivet in i framtiden.


Anders Åkesson, förste vice ordförande Trafikutskottet, talesperson för transportinfrastruktur Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE