Bara hårdare tag ger inte nya jobb i Malmö

S: Vi ska också hjälpa arbetslösa att hitta arbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Till skillnad från Moderaterna så vill vi vara en aktiv hjälp för arbetslösa till att hitta arbete. Vi nöjer oss inte med att skylla arbetslöshet på individen. Vi tror inte att endast ett ökat tryck på den som redan lever i en pressad livssituation är bästa sättet att skapa arbete, skriver Sedat Arif och Andreas Schönström.
Till skillnad från Moderaterna så vill vi vara en aktiv hjälp för arbetslösa till att hitta arbete. Vi nöjer oss inte med att skylla arbetslöshet på individen. Vi tror inte att endast ett ökat tryck på den som redan lever i en pressad livssituation är bästa sättet att skapa arbete, skriver Sedat Arif och Andreas Schönström.

DEBATT MALMÖ. Vi måste planera för återstarten av samhället efter pandemin. För oss socialdemokrater är frågan om fler jobb viktigast.

Malmös arbetsmarknad är inne i en positiv utveckling. Nu måste även Malmöborna få ännu större del av utvecklingen.

Det är något vi Socialdemokrater i Malmö arbetet i flera år med under parollen ”bygga Malmö helt”. Med det menar vi inte bara fysiska byggnader, utan att skapa en stad med rättvisa villkor och där alla får chansen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i dag debatterar vi jobb och hur vi ska minska arbetslösheten bland Malmöborna.

För oss är utgångspunkten självklar: Alla som kan jobb ska jobba. När fler Malmöbor arbetar får vi råd med en bättre välfärd – skola, vård och omsorg.

Men till skillnad från Moderaterna så vill vi vara en aktiv hjälp för arbetslösa till att hitta arbete. Vi nöjer oss inte med att skylla arbetslöshet på individen. Vi tror inte att endast ett ökat tryck på den som redan lever i en pressad livssituation är bästa sättet att skapa arbete.

Vi, däremot, vill se till att Malmöborna har rätt kunskaper för att kunna ta de jobb som skapas. Därför har vi fokus på hela utbildningskedjan, från förskolan till gymnasiet och med goda förutsättningar att studera vidare. Vi satsar på: 

  • • Yrkesutbildningar.
  • • Utbildning för omställning, via Yrkeshögskolan, validering med mera.
  • • Kombinationsutbildningar med sfi och yrkeskunskaper.
  • • Möjliggöra för fler att klara sin examen, bland annat genom utökad lovskola.

Trots att arbetsmarknadsåtgärder är ett statligt ansvar så vill vi att kommunen är aktiv för att bidra till snabbare resultat.

Varje Malmöbo som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet kommer till kommunens arbetsmarknadssekreterare inom två veckor. Omedelbart startar en insats för att komma i arbete.

Bland arbetsmarknadsåtgärderna ingår arbetsmarknadsanställningar, sommarjobb, språkträning, jobbspår med utbildning till bristyrken, yrkestalanger inom sfi samt att använda hela kommunens organisation för att engagera arbetslösa Malmöbor genom arbetsmarknadsåtgärder.

Våra ambitioner är till och med så höga att statens verktyg inte alltid räcker till.

Till budgeten för 2021 beslutade kommunledningen med Socialdemokraterna och Liberalerna att 1 500 arbetsmarknadsanställningar i hela kommunens organisation skulle användas för att hjälpa Malmöbor till arbete. Arbetsförmedlingen kunde, på grund av en byråkratisk syn på hur myndighetens medel får användas, bara ge klartecken för att finansiera 500.

I regeringens vårändringsbudget finns ett tillskott för extratjänster som vi hoppas ska räcka till vad vill göra i Malmö.

Arbetsförmedlingen lokalt måste också få använda sitt anslag fullt ut. I dagsläget är anslaget uppdelat på särskilda potter. Trots att det finns överskott i ena potten så får det inte användas till insatser som behövs, utan skickas tillbaka till regeringen.

Vi måste ha ytor för företag att etablera sig på.

I planen för Sofielund visar vi att området även framöver ska innehålla verksamheter – både genom det aktiva kultur- och evenemangslivet och genom industrier som Pågens bageri och Stadex.

Vi investerar också tillsammans med staten 300 miljoner kronor i smidig, tyst eldriven busstrafik med tätare turer mellan Fosie industriby och andra delar av staden. Med en trygg pendling kan fler jobb skapas.

Malmö behöver fler verksamhetsområden. Vi är häpna över att Moderaterna säger nej till detta. Partiet som under en period försökte kalla sig arbetarparti har stoppat en utbyggnad i stadens utkant där flera hundra jobb åt Malmöborna skulle ha skapats.

För att jobben ska komma krävs en medveten jobbpolitik som stärker Malmöborna. Alla som kan jobba ska jobba, men att bara ropa ”hårdare tag” räcker inte. Det är utbildningsinsatser och ett framsynt arbete för nya företagsetableringar som bygger staden hel.


Sedat Arif, kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö (S)
Andreas Schönström, kommunalråd för teknik och service i Malmö (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE