Ditt ”pling-jobb” göder de rikaste

Debattören: Osäkra jobb med sämre rättigheter är en medveten politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De otrygga jobben är billigare och mer ”flexibla” för arbetsgivarna. I andra änden av den nya arbetsmarknaden finns ”bling-jobben”, där man knappt behöver arbeta alls, skriver Ali Esbati.
De otrygga jobben är billigare och mer ”flexibla” för arbetsgivarna. I andra änden av den nya arbetsmarknaden finns ”bling-jobben”, där man knappt behöver arbeta alls, skriver Ali Esbati.

DEBATT. Varje dag är det flera hundra tusen människor i Sverige som går till arbetet med en känsla av oro och osäkerhet.

Många är unga, de flesta är kvinnor men alla har det gemensamt att trygghet i form av fast jobb på heltid blivit en allt mer avlägsen dröm och ofta vet de inte om de kan betala hyran den här månaden.

De har fått påhugg ett par timmar, kanske bakom mejeridisken, i kassan, i restaurangköket eller på kvällspasset i hemtjänsten. Och de fick alldeles nyss veta att de skulle vara just där och inte någon annanstans, eller inte alls den här arbetsdagen.

I Aftonbladets aktuella artikelserie om den nya otrygga arbetsmarknaden kallas det ”pling-jobb”. Pling, du har jobb, om du skyndar dig att svara. Pling, nej tyvärr du missade det.

Den splittrade och otrygga arbetsmarknaden är långtifrån en olycklig slump, utan resultatet av en medvetet förd politik där det finns ekonomiska intressen som tjänar på att alltfler människor behandlas som utbytbara på arbetsmarknaden.

Tillfälligt anställda som har sämre rättigheter, sämre löner, som knappt känner varandra och är dåligt organiserade, blir billigare och mer ”flexibla” för arbetsgivarna. Kostnaderna bärs i stället av de anställda och av samhället runt omkring.

I andra änden av den nya arbetsmarknaden finns också ”bling-jobben”, där man knappt behöver arbeta alls eftersom lönen sätts i en trång krets av andra välbetalda och välbekanta, och där man ofta får huvuddelen av sin inkomst från det kapital man äger.

Klyftorna ökar kraftigt i Sverige. Den rikaste procenten av befolkningen tjänar nästan fyra gånger mer än för tjugo år sedan och det handlar i första hand om avkastning på kapital från bolagsvinster och fastigheter.

Sverige har blivit ett samhälle där de rikaste drar ifrån och där frukten av det som skapas alltså fördelas mer orättvist. ”Pling-jobben” och ”bling-jobben” hänger ihop. Där står vi i dag, med en allt större låglönesektor regerad av en liten grupp människor i toppen av marknaden.

För Vänsterpartiet är de ökade ekonomiska klyftorna och den uppdaterade motsvarigheten till daglöneri allvarliga samhällsproblem. De behöver fixas på flera sätt. Genom att skatt tas ut efter bärkraft, genom att offentliga inkomster och utgifter anpassas till behoven inom den gemensamma välfärden och genom att skattemedel går till just den verksamhet de är avsedda för i stället för att läcka i väg till privata vinster.

Allmän visstid, som högerregeringen införde 2007, bör tas bort från LAS och ersättas av objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställning.

Vänsterpartiet har varit ensamt om att driva det förslaget, men det är dags för andra partier inom arbetarrörelsen att ansluta sig.

Även när det gäller så kallad hyvling – att arbetsgivare med hänvisning till arbetsbrist kan välja att sänka sysselsättningsgraden för arbetstagare i stället för att starta en uppsägningsprocess – har vi varit ensamma om att lägga förslag i riksdagen.

Detta är ett hål i LAS, och det måste täppas till omgående. Det ansåg LO-kongressen 2016, och det anser Vänsterpartiet.

Vi vill också ändra det EU-direktiv som i dag gör det omöjligt för oss i Sverige att själva helt bestämma hur vi vill ha det när det gäller bemanningsbolag. Och i väntan på att det ändras finns ändå en massa saker som vi kan göra mot missbruket av arbetsrätten.

Det borde till exempel vara självklart att inhyrning av arbetskraft bara används som tillfällig lösning. Aftonbladets upprörande reportage visar att det finns arbetsgivare som gör inhyrning till en del av sin strategi för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov.

Ett samhälle som önskar och som präglas av allas möjlighet att utvecklas och ha anständiga villkor och av respektfulla relationer människor emellan - måste våga göra upp med ojämlikheten.

Det är dags att säga hejdå till både ”pling-jobb” och ”bling-jobb”.


Ali Esbati


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE