Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön

Jonas Sjöstedt: Behovet ska styra – inte om du har en privat sjukförsäkring 

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Sjöstedt (V) menar att gräddfiler i vården inte ska få styra den hjälp en person får: ”Om du blir sjuk och behöver sjukvård, då ska du vara trygg i att ingen med mindre behov tränger sig före. ” skriver han.
Foto: Johnér/Lotte Fernvall
Jonas Sjöstedt (V) menar att gräddfiler i vården inte ska få styra den hjälp en person får: ”Om du blir sjuk och behöver sjukvård, då ska du vara trygg i att ingen med mindre behov tränger sig före. ” skriver han.

DEBATT

DEBATT. Om du blir sjuk och behöver sjukvård, då ska du vara trygg i att ingen med mindre behov tränger sig före.

Vården ska fördelas efter vilka behov vi har, inte efter vem som har en dyr privat sjukvårdsförsäkring.

Det är principer som har ett mycket stort stöd bland svenska folket. Ändå är de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna emot att säkra och förtydliga att det är det som ska gälla.

Den svenska sjukvården håller på att förändras. Under 2000-talets första femton år ökade de privata sjukvårdsförsäkringarna med hela 550 procent. Det är en explosionsartad utveckling som riskerar slita isär välfärden om det inte hanteras.

Vänsterpartiet vill därför tillsammans med regeringen göra det tydligt att inom ramen för den offentligt finansierade vården ska ingen trängas undan av de med privat försäkring.

För att det inte bara ska vara fina ord utan verkligen gälla, så vill vi ha en lag om att det skrivs in i de avtal som landstingen har med privata vårdbolag. Vi vill också att när arbetsgivaren köper en sjukvårdsförsäkring ska det beskattas precis som alla andra förmåner, inte stödjas med skattefrihet.

Det skulle ge resurser som vi kan lägga på den vanliga vården som är öppen för alla.

Varför är det då så viktigt att ta tag i det här? Först och främst för att ingen ska behöva oroa sig för att man måste vänta längre än nödvändigt på vård, bara för att någon med försäkring tränger sig före. I den vård vi betalar tillsammans ska sådant inte få förekomma.

Vi vet också från andra länder att där man har stor andel privata sjukvårdsförsäkringar blir resultatet ofta ökade sjukvårdskostnader.

Se på USA:s enormt ineffektiva och dyra sjukvård. Enligt OECD blir resultatet snarare högre efterfrågan än en avlastning av den offentliga vården. När de som driver sjukvård är ute efter vinst blir lockelsen stor att styra resurserna så att de med sjukvårdsförsäkring gynnas framför de patienter som inte har det.

Men den dramatiska ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar innebär på sikt också större risker för hela välfärden. Alla vet att det finns stora brister i välfärden – det behövs mer resurser och vinstjakten måste få ett slut.

Men samtidigt vet vi att den välfärd som vi under lång tid har byggt upp i Sverige på många sätt är en förebild jämfört för andra länder. Nyckeln bakom det är att vi i Sverige betalar för vård, skola och omsorg tillsammans, samtidigt som de är öppna och lika för alla. Det gör att både höginkomsttagare och låginkomsttagare har ett intresse av att den gemensamma välfärden håller hög kvalitet.

I Sverige är därför viljan mycket hög att betala skatt om man vet att det går till exempelvis sjukvården.

Alla vill att de gemensamma sjukhusen och vårdcentralerna verkligen fungerar. Det vill både vd:n och den ensamstående mamman med skral ekonomi. När vi blir sjuka är vi lika. Då är vi människor som behöver vård.

Om i stället de med höga inkomster köper sin egen sjukvård, då tappar de snabbt intresset för att hålla uppe kvaliteten i den vård som är till för alla. De i den ekonomiska toppen får vård av god kvalitet, medan sjukvården för de med lite lägre inkomster snart halkar efter eftersom viljan att betala dit sjunker. Samma sak med äldreomsorg, skola, förskola och allt det andra som håller ihop oss.

Resultatet blir en välfärd som dras isär och ett hårdare klassamhälle.

Frågan om sjukvårdsförsäkringar får konsekvenser för lång tid för vilken typ av land Sverige ska vara.

De borgerliga partierna och SD vill stoppa lagen som slår fast att ingen ska kunna tränga sig före. För alla oss andra är det självklart. Vi måste säkra att sjukvården är lika för alla och går till den som behöver den mest.


Jonas Sjöstedt


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE