ÅSIKT

Kemisk kastrering – ett av våra sju förslag

KD: De 15 000 som laddade ner barnpornografi förra året ska straffas

avAlexandra Carlsson Tenitskaja

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Aftonbladet/SvD:s granskning har visat hur tiotusentals svenskar laddat ner barnpornografi. De som laddar ner ska straffas, skriver Ebba Busch Thor tillsammans med Andreas Carlson.

DEBATT. 15 000 svenskar laddade hem barnpornografi förra året. Totalt gjordes 906 anmälningar, varav 119 ledde till fällande dom. Av dessa blev endast 20 personer dömda till fängelse. Polisen i Göteborg uppger att de skulle kunna gripa mellan 20 och 30 förövare om dagen, men saknar resurser att prioritera bekämpning av barnpornografi. Det är oacceptabelt.

Kristdemokraterna har alltid satt barnen i första rummet. Aftonbladet/SvD:s granskning har visat hur tiotusentals svenskar laddat ner barnpornografi. Det har varit svårt att bara läsa granskningen. Ännu mer fruktansvärt att föreställa sig dessa ohyggliga övergrepp. Enligt en rapport från Rädda Barnen uppger cirka 20 procent av 6 000 gymnasieungdomar att de utsatts för någon typ av sexuellt övergrepp.

Mörkertalet i Polisens statistik är stort, bara cirka 10 procent av alla sexualbrott anmäls. Vi har ett ansvar för att lagstiftningen inte räcker till. Vi känner ett ansvar för att Polisen inte har nog med resurser för att bekämpa dessa övergrepp. Det är positivt att regeringen ska se över lagen men fler åtgärder kommer behövas.

Därför föreslår Kristdemokraterna i dag ett antal reformer för skärpta straff för barnpornografi:

Byt brottsrubricering. I dag saknar barnpornografibrottet brottsoffer i brottsbalken och faller i stället under kategorin brott mot staten. Men varje övergrepp som ligger bakom brottet upprepas när filmer och bilder sprids via illegala nätverk.

Höjda minimistraff. Att mer än 80 procent av de dömda för barnpornografibrott enbart får böter är oacceptabelt. Barnpornografi är ett sexuellt övergrepp som upprepas om och om igen vid varje gång som det visas. Vi vill förändra lagen så att fler döms till fängelse och bötesbrottet endast kvarstår för ett fåtal brott.

Sänk kraven på grovt brott. Att det vid tillfällen krävt hundratusentals filer för att döma någon för grovt barnpornografibrott är inte acceptabelt. Lagen är anpassad för tiden innan internet, då det var svårt att få tag på stora mängder material. Så är inte längre fallet. Därför borde inte mängden material avgöra. Materialets grovhet måste bedömas hårdare.

Forskningspengar. Sverige behöver ställa sig längst fram i ledet vad gäller forskning kring preventiva åtgärder för sexualförbrytare. Inte minst gäller detta de som begår övergrepp på barn. När Statens beredning för medicinsk utvärdering såg över behandlingsmetoderna för sexuella övergrepp visade det sig att de har enorma brister. Effekten av ett flertal behandlingsmetoder inte gick att bedöma. På andra saknades det forskning. Detta måste åtgärdas. Vi vill därför öka stödet till forskning om sexualbrott.

Utred kemisk kastrering. Just nu pågår forskning om kemisk kastrering på Karolinska institutet. Den är långt ifrån färdig. Men vi vill också utreda möjligheten att den som är dömd för barnpornografibrott också ska kunna dömas till kemisk kastrering. Den som inte är dömd, men som själv är orolig för att begå sexualbrott, ska frivilligt kunna ingå i program för kemisk kastrering. 

Fler poliser. I Göteborg har Polisen varit tvungen att sätta de särskilda utredare som tidigare arbetat med barnpornografi på att utreda exempelvis gängskjutningar. Att Polisen inte har nog med resurser är uppenbart. Kristdemokraterna föreslår 2600 fler poliser omgående, varav 500 ska vara civilanställda. Dessa skulle exempelvis kunna arbeta med sexuella övergrepp mot barn.

Permanenta Preventell – de som själva är oroliga för att de har sexuell dragning till barn måste kunna få hjälp. I Aftonbladet/SvD:s artikelserie har vi stött på förövare som känner skam över sina handlingar. För sådana personer måste tröskeln att söka hjälp vara låg, så att man kan få behandling innan man börjar begå brott. Preventell spelar här en viktig roll och borde permanentas.

Dessa åtgärder innebär ett samlat grepp för att åtgärda de brott som drabbar de som är som mest utsatta i Sverige, barnen. De 15 000 svenskar som laddade ner barnpornografi förra året ska straffas. Den femtedel av Sveriges barn som råkat ut för dessa övergrepp ska hjälpas. De förslag vi presenterat idag är ett viktigt steg i den riktningen.


Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson Kristdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM