Debatt

Hemlighetsmakeri inte lösningen för kyrkan

Replik från Borgerligt alternativ om politikens roll i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Grupperna POSK, ÖKA och Frimodig kyrka löser fel problem när de föreslår att kyrkan internt ska organiseras av nomineringsgrupper som inte öppet redovisat sina politiska program. Det som krävs är en ny riktning framåt, bortom partipolitik och hemlighetsmakeri. Replik från Kristina Axén Olin och Olle Reichenberg, Borgerligt alternativ.
Grupperna POSK, ÖKA och Frimodig kyrka löser fel problem när de föreslår att kyrkan internt ska organiseras av nomineringsgrupper som inte öppet redovisat sina politiska program. Det som krävs är en ny riktning framåt, bortom partipolitik och hemlighetsmakeri. Replik från Kristina Axén Olin och Olle Reichenberg, Borgerligt alternativ.

DEBATT

REPLIK. Svenska kyrkan är en folkkyrka som samlar sex miljoner medlemmar. Borgerligt alternativ välkomnar att fler vill minska partipolitiseringen i kyrkan. 

Men styrning via partibok får inte ersättas av ett ledarskap utan tydlig avsiktsdeklaration till medlemmarna.

Borgerligt alternativ är nomineringsgruppen för dem som inte vill se en kyrka kopplad till riksdagspartier men heller inte tror att kyrkan ska organiseras utan förankring bland dess medlemmar. 

Grupperna POSK, ÖKA och Frimodig kyrka löser fel problem när de föreslår att kyrkan internt ska organiseras av nomineringsgrupper som inte öppet redovisat sina politiska program.

Medlemmarna har all rätt att få tydlig innehållsdeklaration på varje kandidatgruppering.

Det är inte kopplingen till ett riksdagsparti som är avgörande. Det är i de praktiska handlingarna som politiken lyser igenom. 

En kyrka öppen för alla ska inte hemfalla åt kontroversiella ställningstaganden i frågor som ligger bortom kyrkans uppdrag. Detta är en avgörande princip som måste prägla all verksamhet.

Att lägga kyrkans hela tyngd bakom enskilda företrädares personliga åsikter skadar kyrkans legitimitet. Det raserar förtroendet för kyrkan som religiöst samfund.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en decentraliserad kyrka som alltid sätter församlingarnas verksamhet först. Det är där mötet med medlemmarna sker.

Kyrkan måste ledas utifrån värderingar. Men fri från dagspolitiska ställningstaganden.

Att ersätta Socialdemokraters starka partiband med grupper som ingen vet vad de tycker är inte svaret.

Församlingarna ska ha inflytande över alla beslut som påverkar deras verksamhet. Friare församlingstillhörighet ska utredas.

Mer pengar behöver tillföras till församlingarna där verksamheten bedrivs, inte samlas i kassaskåp under en växande byråkrati. Utlandsförsamlingarna måste också ges goda möjligheter att verka.

Den 19 september är det kyrkoval. Nu krävs ny riktning framåt, bortom partipolitik och hemlighetsmakeri, för att kyrkan ska bli en relevant och växande folkkyrka.


Kristina Axén Olin, Borgerligt alternativs förstanamn till kyrkomötet
Olle Reichenberg, Borgerligt alternativs andranamn till kyrkomötet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

10 år efter tsunamin

LÄS VIDARE

DEBATT Släpp kyrkan fri från partipolitik

ÄMNEN I ARTIKELN

10 år efter tsunamin