ÅSIKT

Björklund är vår man – och ingen annan

Debattörerna: Han är en tillgång både för Liberalerna och för ledningen av Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Det är vår fulla övertygelse att Jan Björklund är den person som är bäst lämpad att föra det förnyelsearbetet i hamn, skriver debattörerna.
DEBATT

DEBATT. Frågan om vem som ska leda Liberalerna framöver är nu uppe till diskussion. Utifrån ett kommunperspektiv är det självklart att den person som ska leda partiet är den som bäst visar förmåga på handlingskraft och tydligt ledarskap.

I valet mellan Jan Björklund och Birgitta Ohlsson är det utan tvekan Jan som har den erfarenhet och förmåga som krävs för att driva igenom politiska förlag.

Politik handlar ytterst om att genomföra samhällsförändringar. Som företrädare för tre framgångsrika kommuner där Liberaler styr vet vi att för att lyckas med detta måste man ha uthållighet och beslutsamhet. Framför allt måste man ha en förmåga att se helheten och att ta fram en bred politik som spänner över en rad områden.

Sedan flera år pågår ett systematiskt arbete med att ge vårt parti en position i de stora, grundläggande samhällsfrågorna. Det vore förödande om vi nu, när denna politik äntligen börjar visa resultat, ändrade färdriktning.

Att Jan Björklund kan leverera konkreta resultat har han visat inom ett av våra viktigaste politikområden – skolan. För det krävs uthållighet.

I ett drygt decennium har Jan med ihärdigt arbete sett till att få upp kunskapsresultaten. Resultatet ser vi nu i PISA-mätningarna där Sverige ökar. Det behövs en sådan attityd på fler samhällsområden.

För närvarande levererar polisen, arbetsförmedlingen, sjukvården och försvaret, för att ta några exempel, på en nivå som är allt annat än acceptabel. Ska vi få styr på dessa bärande samhällsinstitutioner behöver vi se mer handlingskraft i politiken. Vi behöver en partiledare som tar fram liberala svar på de problem Sverige står inför.

För att ta ett exempel: integration. Här har Liberalerna lagt fram en rad viktiga förslag de senaste åren. Startjobb med lägre trösklar in på arbetsmarknaden, förlängd skolplikt, stopp för nya religiösa friskolor och krafttag mot hedersförtryck är några av dessa.

Detta är nödvändiga insatser om vi ska få Sverige på fötter. Det är också en politik vi måste fortsätta att driva även framöver. Då krävs något annat än den politiska elitism som i mycket präglar rikspolitiken.

Att på allvar och i grunden kunna ta sig an människors vardagsproblem, oavsett om dessa är i Bromma eller Bromölla, tror vi är en helt avgörande egenskap om man vill nå ut till väljarna.

Den som åtar sig en ledarskapsroll måste vara villig att leda. Det är den yttersta konsekvensen av att vara ett partis främsta företrädare.

Vilka egenskaper krävs då för att klara detta? Utifrån vår horisont är det förmågan att svara på de frågor människor ställer och att sedan driva igenom dessa svar som politik. Inte minst det senare kräver att man har förmågan att skilja stort från smått och viktigt från oviktigt.

Detta anser vi att Jan Björklund har. Framförallt har Jan visat att han inte räds att diskutera komplexa frågor som inte har några lätta svar. Som trygghet och migration.

Den egenskapen anser vi är helt grundläggande för en partiledare. Förändringen och utvecklingen av vårt parti ska fortsätta. Det är ett långsiktigt projekt, inget quick fix.

Med drygt ett år kvar till valdagen behöver vi nu lägga fokus på att föra det förnyelsearbete som påbörjats i hamn. Då krävs handlingskraft, ledarförmåga och vilja att ta tag i de problem som på allvar hotar tryggheten och välfärden i Sverige.

Utifrån vårt perspektiv är det i nuläget bara en av partiledarkandidaterna som visar upp dessa egenskaper.

Torkild Strandberg (L), Kommunalråd Landskrona.
Pierre Månsson (L), Kommunalråd Kristianstad.
Carina Sándor (L), Kommunalråd Skinnskatteberg.

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.