ÅSIKT

Hultqvists roll – mer än en politisk bricka

Professor i civilrätt: Han har gjort mer för svenskt försvar än de flesta försvarspolitiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Försvarsministern har lyckats bygga upp ett förtroende i försvaret som en kunnig och engagerad försvarspolitiker som arbetar nära och respektfullt med försvarets företrädare. Han har en viktig uppgift som han bör få fortsätta att utföra, skriver debattören.

DEBATT. Den akuta regeringskrisen i Sverige har för några veckor övergått till att bli latent. Inför hotet om misstroendeförklaring har statsminister Stefan Löfven låtit två statsråd avgå, men väljer att låta försvarsminister Peter Hultqvist sitta kvar.

Hur skall man förstå Alliansens och Sverigedemokraternas besked om kommande misstroendeförklaring mot de tre statsråden? För de statsråd som haft ett ansvar för Transportstyrelsen eller utredningen är det en sak, även om beskedet kommer tidigt. Men frågan är om det inte mest är en chans att tvåla till regeringen som är för bra för att missa.

Då har det inte så stor betydelse att konstitutionsutskottet inte hunnit börja utreda vad som hänt eller att försvarsministern av allt att döma skött sitt jobb att se till att Försvarsmakten vidtagit åtgärder.

Jag tror det är en olycklig väg som Alliansen och Sverigedemokraterna valt – den är konfrontatorisk, signalerar bristande respekt för konstitutionellrättsliga processer och förvandlar frågor om rikets säkerhet till en bricka i ett politiskt spel.

För den som är engagerad i försvarsfrågor är det svårt att glömma Alliansregeringens bild av försvaret som ett särintresse eller att Alliansregeringen administrerat nedmonteringen av vår försvarsförmåga och avskaffat värnplikten. Beslut som ifrågasattes när de togs och som i efterhand i bästa fall framstår som naiva.

Under de senaste åren har åtgärder vidtagits för att förbättra försvarsförmågan. Det handlar om att stärka försvaret i Sverige och att återinföra en begränsad värnplikt. Det handlar också om att skapa en ömsesidig respekt mellan den politiska ledningen och alla dem som verkar i försvaret, genom anställning eller på frivillig grund.

Sverige är inne i en försvarspolitisk omställning, där tidigare beslut behöver rättas till. Ansvarig för den omställningen är försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsministern har lyckats bygga upp ett förtroende i försvaret som en kunnig och engagerad försvarspolitiker som arbetar nära och respektfullt med försvarets företrädare. Han har en viktig uppgift som han bör få fortsätta att utföra.

Arméofficeren och författaren David Bergman twittrar att det bästa Löfven sagt är ”försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist” – och jag är beredd att hålla med.

Peter Hultqvist har gjort mer för svenskt försvar än de flesta försvarspolitiker de senaste åren, inklusive de svaga försvarsministrarna under Alliansregeringen.

Daniel Stattin, professor i civilrätt, kapten i reserven och stridsledningschef i hemvärnet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.