ÅSIKT

Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter

Debattörerna: Med långsiktigt arbete minskar vi hotfulla och diskriminerande normer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Kenneth Hellman/TT
Genom ett program tar vi ett samlat grepp och stakar ut riktningen för det fortsatta arbetet. Oberoende av så kallade svenska värderingar. Med mänskliga rättigheter som målsättning, skriver debattörerna.
DEBATT

DEBATT. Det som många gånger kallas för svenska värderingar handlar i själva verket om mänskliga rättigheter. Feministiskt initiativ Stockholm har under tre år vid makten systematiskt arbetat för att förbättra hbtq-personers livsvillkor.

I höst klubbar staden för första gången ett hbtq-program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Den här veckan går hela Stockholm i regnbågens färger under Stockholm Pride och så väl politiker som ledarskribenter kommer då att tala om vikten av att försvara ”svenska värderingar”. Vad dessa värderingar är specificeras sällan, men många gånger handlar det i själva verket om mänskliga rättigheter.

Plötsligt är jämställdheten och hbtq-personers rättigheter i landet under hot av det som inte betraktas som svenskt – flykting och muslim ställs mot homo, bi, trans och queer.

Men mänskliga rättigheter har ingenting med Sverige att göra. Tvärtom, mänskliga rättigheter är universella vilket innebär att de är överordnade nationella värderingar. Det har Sverige skrivit under på.

Trots det fortsätter regeringen att negligera kränkningar som hbtq-personer drabbas av. Hbtq-personer fortsätts bli utvisade till länder där de utsätts för förföljelse och i värsta fall döden. Ändå är det invandringen som målas upp det största hotet mot våra svenska humana värderingar.

Den senaste tiden har hbtq-personers förutsättningar i Stockholms förorter debatterats. Att leva i en hederskontext där du inte kan välja hur du ska leva ditt liv, vem du ska vara tillsammans med, vad du ska göra efter skolan och vilka du får umgås med är en verklighet för många unga hbtq-personer.

Kontroll och det överhängande hotet om bortgifte kringskär vardagen ytterligare i ett redan diskriminerande samhälle. Trakasserier och våld kantar många unga hbtq-personers vardag i skolan och övergreppen fortsätter inte sällan i hemmet.

Precis som i andra fall spelar socioekonomisk utsatthet roll även här, eftersom det påverkar dina möjligheter att leva ett liv i frihet. Heteronormen skär igenom alla samhällsklasser, men möjligheten att välja sin egen väg står ofta närmare till hands om du är hbtq-person med pengar.

Är du beroende av din familj och bor i ett område där alla känner alla – ja då är det mer som står på spel om du kommer ut som homo, bi, trans eller queer.

Men att stänga gränserna är inte lösningen på något av de här problemen. Vad som däremot behövs är ett systematiskt arbete för att stärka mänskliga rättigheter. Det kräver både akuta skyddsåtgärder och långsiktigt arbete med att förändra diskriminerande normer som ligger till grund för trakasserier, våld och begränsningar.

I Stockholm där Feministiskt initiativ är med och styr går vi från ord till handling. Vi har sedan vi kom in sett till att höja kunskaperna om normkritik och hbtq-personers livsvillkor inom förskola, skola, ungdomsmottagningar, socialtjänst, bland chefer och andra nyckelpersoner. Vi har för första gången kartlagt upplevelser av diskriminering i staden och börjat införa ett tredje könsalternativ i brukar- och medborgarenkäter.

Vi har skapat fler mötesplatser för unga hbtq-personer ute i stadsdelarna och stärkt ungas organisering och kunskaper om sina rättigheter. Från Rinkeby till Skärholmen träffas unga för att lära sig om mänskliga rättigheter på sina egna villkor. Genom att stärka ungas egenmakt och kunskap om sina rättigheter skapar vi långsiktig förändring.

Vi har också stärkt upp arbetet mot våld, från det våldsförebyggande till de akuta skyddsåtgärderna. I år sätter flera skolor igång arbetet med antivåldsprogrammet MVP – mentors in violence prevention, och efter sommaren kommer alla stadens elevhälsoteam få särskild kompetenshöjning om våld och förtryck i hederns namn, för att lättare kunna upptäcka signaler och agera när barn far illa i hemmet. 

I höst klubbar vi igenom ett stadsövergripande program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck som ska vägleda alla stadens verksamheter.

Genom ett program tar vi ett samlat grepp och stakar ut riktningen för det fortsatta arbetet. Oberoende av så kallade svenska värderingar. Med mänskliga rättigheter som målsättning.

Lisa Palm, vikarierande gruppledare Fi Stockholm
Sissela Nordling Blanco, ansvarig mänskliga rättigheter Stockholm stad (Fi)
Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM