ÅSIKT

”Låt Ipren-mannen sjunga om biverkningarna också”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

På senare tid har läkemedelsreklamen brett ut sig på ett helt nytt sätt. Samtidigt jobbar regeringen på att ta bort apoteksmonopolet vilket med stor säkerhet ytterligare kommer att öka marknadsföringen av läkemedel. Det finns goda skäl att ifrågasätta utvecklingen med allt mer glättad läkemedelsreklam. Istället borde läkemedelsreklamen ge konsumenter och patienter god information. Det krävs skärpta regler. Iprenmannen borde tvingas att även sjunga om biverkningarna.

Den svenska läkemedelslagen förbjuder marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten samt av humanläkemedel som inte har godkänts för försäljning. Marknadsföring är inte heller tillåten om den riktas till barn. Det hindrar dock inte läkemedelsbolaget från en mycket omfattande reklam om receptfria läkemedel. På detta område finns allt från sjungande tabletter till reklaminslag där människor i vackert motljus blir av med allehanda besvär – hjälpta av ”nya och revolutionerande” mediciner. Aldrig med ett ord tas eventuella biverkningar upp.

Andra länder har uppenbarligen andra regler. Exempelvis måste läkemedelsreklamen i USA innehålla en kortfattad redogörelse för läkemedlets biverkningar, kontraindikationer och effekt. Om man tonar ner betydelsen av biverkningar anses marknadsföringen vara vilseledande. Sådana regler borde också finnas i Sverige men på det receptfria området. Iprenmannen får gärna fortsätta sjunga om all värk som kan bekämpas. Men samtidigt borde något sägas om att preparatet kan ge biverkningar som trötthet, huvudvärk, magbesvär, diarré, illamående, kräkningar, hudutslag, sömnlöshet, lätt oro samt synrubbningar eller hörselpåverkan.

Fredrik Olovsson

rikdagsledamot (s)