Replik: Skrönor i Oskarshamnsfallet får nytt liv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svar till Monica Dahlström-Lannes (22 april).

När du försöker analysera vad som hänt kring ”fallet Louise” i Vetlanda får återigen ett antal skrönor som rör det så kallade Oskarshamnsfallet nytt liv.

Reportaget handlade om den psykologutredning och de tester som var helt avgörande för omhändertagandet av ett barn.

Socialstyrelsen utredde efter reportaget hur psykologen gjort den helt avgörande utredningen och riktade mycket allvarlig kritik mot honom. Utredningen beskrivs som ”ofullständigt och bristfälligt genomförd” och psykologens agerande ”har därmed skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Bristerna i utredningen har ”haft avgörande betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt”.

Det visade sig inte som du påstår efteråt att föräldrarna i Oskarshamn var begåvningshandikappade. Det var just det reportaget handlade om.

Hjördis Flodström-Nilsson granskade inte något fall åt oss i Oskarshamn, och hon ströks inte ur något program eftersom hon aldrig intervjuades.

Publisert: