ÅSIKT

Hanna Marie Björklund: C borde bli Alliansens EU-kritiska alternativ

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

En öppen värld är inte beroende av byråkratin i Bryssel

Svenskarna är allt mer skeptiska till EU – och de har goda skäl till sin skepsis. Valutaunionens misslyckande tvingar ut länder i svåra ekonomiska situationer och blockerar en återhämtning. Återgärder som hade kunnat avhjälpa krisen i många länder blir omöjliga att genomföra på grund av valutaunionens konstruktion. Små ekonomiers kriser påverkar och drar med sig hela Europa.

Europeiska unionen svarar på kritiken med att kräva allt större makt över medlemsländernas interna politik. Överstatligheten och byråkratin tar sig uttryck i allt från snusförbud till vargjakt, från tvånget om att införa WyWallet till påtvingad kvotering. Europasamarbetets nuvarande utveckling är inte hållbar och svenska politiker måste ta missnöjet på allvar. Centerpartiet bör därför gå fram med en liberal och tydlig EU-kritisk röst i Europaparlamentsvalet 2014. Smalare men vassare och trovärdigt.

I en nyligen genomförd undersökning av Yougov uppgav 41 procent av svenskarna att de skulle röstat ja till ett EU-medlemskap om det vore val i dag. Totalt är det nu bara tre länder i unionen där fler är positiva än negativa till medlemskap. Stödet för EMU ligger kring nio procent i Sverige.

Det här är uppgifter som inte svenska politiker verkar bry sig om. Idéerna om att medborgarna inte vet sitt bästa och inte borde få vara med och bestämma över något sådant viktigt som EU finns även här. Byråkratin står alltid sig själv närmast och kämpar för att legitimera allt mer makt till de egna leden. Insynen i unionen för medborgarna är låg och valen till parlamentet har lågt deltagande.

Centerpartiet är det borgerliga parti som tidigare tagit initiativen för mer självbestämmande, mer decentralisering och mer makt till medborgarna. Mot byråkrati, regelkrångel och mot att makten flyttas uppåt. Att partiet därför inte varit tydligare i sina protester och sin kritik mot ett överstatligt EU som växer och kräver allt mer inflytande är häpnadsväckande. Hur kan Centerpartiet vara fortsatt trovärdiga i sin strävan efter ökad decentralisering på nationell nivå när man ser igenom fingrarna på en ökad centralism mot Bryssel?

Det fanns många goda syften med EU och det finns än i dag viktiga värden att försvara. Fred i Europa, fri rörlighet för varor, människor och kapital mellan länderna. I en tid då nationalistiska vindar blåser är det glädjande att Centerpartiet vågar vara kontrasten och fortsätter stå upp för en fri och öppen värld. Dessa värden är mycket viktiga men dock inte beroende av Bryssel och den topptunga EU-byråkratin. Det går utmärkt att stå upp och försvara öppenheten och rörligheten utan att behöva försvara centralism och maktförflyttning. Att försvara en mer fri ekonomi och samtidigt rikta hård kritik mot subventioner och protektionism.

Nästa val till EU-parlamentet är 2014, bara månader innan valet till Sveriges riksdag. Reslutatet för EU-parlamentsvalet kommer skicka viktiga signaler inför riksdagsvalet. Centerparitet behöver visa sig trovärdigt. Sverige är i behov av fler politiker som respekterar folket och deras vilja. Det borde vara självklart för Centerparitet att bli det trovärdiga och liberala EU-kritiska alternativet. Värna öppenheten – men bekämpa byråkraterna.

Hanna Marie Björklund