ÅSIKT

Sverige bakom EU:s datalagringsdirektiv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Piratpartiet: Upp till medborgarna att sätta press på politikerna om övervakningen

En av de största övervakningsskandalerna i världshistorien håller just nu på att brisera inför öppen ridå. USA:s motsvarighet till FRA har övervakat miljoner privatpersoners kommunikation på nätet. Som ursäkt åberopas behovet av att jaga terrorister.

I Sverige har vi sett en liknande utveckling. När du e-postar din pojkvän- eller flickvän måste du sedan 2009 räkna med att en kopia av ditt mejl hamnar i statliga datorer, automatgenomsöks och eventuellt läses. Utan att du är misstänkt för något brott. Det är det FRA-lagen innebär. Som ursäkt åberopas behovet av att jaga terrorister.

Sedan förra året kräver staten att teleoperatörerna sparar information om vem som kommunicerar med vem via mobiltelefon, och var alla medborgare befinner sig när de har en mobil med sig. Det är det EU:s datalagringsdirektiv innebär. Och det värsta är att svenska politiker var de som tog initiativet till denna EU-lagstiftning. Som förklaring åberopades behovet av att jaga terrorister.

Hotet från terrorismen används för att inskränka våra allra mest grundläggande rättigheter. Vi har inte längre rätt att kommunicera anonymt med våra medmänniskor. Brevhemligheten är ett minne blott i den digitala eran. Journalister kan inte garantera sina källor skydd.

Det är sant att terrorism förekommer. 1975 ockuperades den västtyska ambassaden i Stockholm av terrorister. Därefter har några få svenskar mördats av nynazistiska terrorister och en islamistisk terrorist har sprängt sig själv i luften. Men terror är ingen giltig ursäkt för att inskränka våra medborgerliga rättigheter. Det är våra rättigheter som definierar vårt öppna, pluralistiska och demokratiska samhälle.

Vi behöver ett paradigmskifte kring rätten till privatliv. Vi lever i en tid av massövervakning. Politiker som vill framstå som handlingskraftiga tillåter en alltmer utbredd övervakning, och att de insamlade uppgifterna används till allt fler syften.

Våra grundläggande demokratiska rättigheter kränks. Det känns fånigt att behöva påpeka att våra demokratiska rättigheter faktiskt är viktiga.

Istället för att låta en obefogat stor rädsla för hemska brott styra lagstiftningen, måste vi låta respekten för medborgarnas integritet komma i första hand. Vi måste låta rättssäkerhet och demokratiska värden komma före en påstådd effektivitet. Vanligt traditionellt polisarbete, som inriktar sig mot misstänkta brottslingar och inte mot folk i allmänhet, är tillräckligt effektivt. Det är dessutom det enda sättet att bedriva polisarbete på som är värdigt en demokratisk rättsstat.

Det finns dock bara ett enda sätt att stoppa den pågående massövervakningstrenden på. Vi behöver sätta press på politikerna där det svider som allra värst. De måste riskera att förlora sina jobb. Det är därför Piratpartiet finns. Det är upp till medborgarna att göra valet.

Torbjörn Wester

Rättspolitisk talesperson för Piratpartiet