Vi är inte lata – vi är utnyttjade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ung vänster: Unga ska ha rätt till ett fast jobb direkt efter skolan

Unga har lägst lön och otryggast jobb i dag – ett tecken på att jobbpolitiken inte fungerar. Ung vänster menar bland annat att yrkeselevers ställning ska stärkas på arbetsmarknaden. På bilden möbelsnickaren Emil Karlsson under yrkes-SM.
Unga har lägst lön och otryggast jobb i dag – ett tecken på att jobbpolitiken inte fungerar. Ung vänster menar bland annat att yrkeselevers ställning ska stärkas på arbetsmarknaden. På bilden möbelsnickaren Emil Karlsson under yrkes-SM.

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Kanske blir det en av valets stora frågor. I så fall måste debatten lyfta sig över den sandlådenivå som hittills varit rådande. Mycket har sagts om varför unga i Sverige har svårare att få jobb än andra grupper. Ofta utgår diskussionen från medvetna missförstånd och ett bollande med statistiken till det som tjänar debattörens syfte. Verklighetens arbetsmarknad är långt borta från debattsofforna och experternas påståenden.

Sverige har förändrats. Att få en fast anställning efter gymnasiet tillhör undantagen. Vi som är unga i dag är den första generationen i modern tid som får se Sverige förändras till det sämre. Mina föräldrar saknade högre utbildning men fick, tack vare den fulla sysselsättningspolitiken, snabbt ett arbete. Visst fanns det problem även då, med dålig arbetsmiljö och otrygga jobb, men arbetsmarknaden utvecklades och landet byggdes mer jämlikt. Dagens unga generation har i stället vuxit upp under decennier av försämringar, där rekordet just nu innehas av sittande regering.

Enligt högerns företrädare beror ungdomsarbetslösheten i dag på att unga är lata och inte söker tillräckligt med jobb, alternativt en stelbent arbetsmarknadsmodell som med trygga villkor och höga löner håller unga utanför. Inget av detta stämmer.

Krav på att unga ska visa framfötterna och att entreprenörskap införs på skolschemat får det att låta som om mer småföretagande ensamt skulle kunna vända jobbkrisen. I stället för att inse att det är systemfel som leder till arbetslösheten skyller man på ungdomars bristande initiativförmåga.

Som om arbetslösheten slagit till i takt med att ungdomars sovvanor försämrats, för att sedan permanentas ungefär samtidigt som dokusåpornas intåg. Diskussionen om ungas villkor på arbetsmarknaden behöver bli mer seriös än så.

Det är inte långtidsarbetslösheten som är det största problemet för unga, det är korttidsarbetslösheten. Osäkra visstidsanställningar har satts i system vilket innebär att ungdomar sällan får ett fast jobb. Fler än hälften av alla unga LO-kvinnor har en visstidsanställning i dag. Unga får betala priset för den så kallade flexibla arbetsmarknadens framväxt. Konkret innebär det att man har svårt att styra över sin livs­situation, skaffa en bostad eller våga säga ifrån till chefen, eftersom den som bråkar kan få gå. Det här är en verklighet långt ifrån påståendena om att anställningsskyddet är för starkt.

Unga behandlas som slit och slängvaror på arbetsmarknaden. En grupp man kan plocka in och kasta ut efter tycke och smak. Att rensa bland anställningsformerna och åter göra fast anställning till norm är nödvändigt.

För att lösa arbetslösheten krävs en politik för full sysselsättning. Det innebär bland annat investeringar: i bostadsbyggande, i järnvägar och fler anställda i vården och skolan.

En rödgrön regering måste förbättra gymnasiets yrkesprogram. Socialdemokratiska regeringar har haft ett för ensidigt fokus på ungdomar som tänker läsa vidare på högskolan. Alliansregeringens gymnasieskola där yrkeselever saknar behörighet till vidare studier, är en skola som stänger in unga i återvändsgränder. Det måste ändras. Men lika självklart måste det vara att stärka yrkesutbildningarna, bland annat genom rätt till praktik och lärlingsplatser. En rödgrön utbildningspolitik kan inte enbart bädda för klassresor, då har den inte mycket att erbjuda dem som inte hänger med på resan. Ett minst lika viktigt politiskt mål som att fler ska komma in på högskolan måste vara att stärka yrkeselevers ställning på arbetsmarknaden.

Högern har ingen ambition att lösa ungdomsarbetslösheten. Åtgärderna som levererats är i bästa fall verkningslösa och i värsta fall ett hot mot den svenska modellen. Unga utnyttjas som slagträ för att ge sig på las eller för att sänka löner.

Men det är bara att kolla in fakta. Unga är redan de som har lägst lön och otryggast jobb i dag. Ändå får vi inte de fasta anställningarna. Därför krävs det en kursändring i jobbpolitiken. Samhället måste erbjuda dagens unga generation ett nytt trygghetskontrakt med rätt till ett fast jobb.

Ida Gabrielsson

Publisert: