ÅSIKT

Vårdcheferna: Vi anmäler oss själva

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: MIKAEL WALLERSTEDT
”Institutionen ska vara en trygg och skyddad miljö”, skriver debattörerna. Därför anmäler de nu sina egna institutioner till Socialstyrelsen för att utreda missförhållanden.

Den senaste tiden har medierna rapporterat om rigida regler, godtycklighet och felaktiga avskiljningar inom den statliga ungdomsvården. I den form som rapporterats framstår de som upprörande.

Den verksamhet vi har ansvar för beskrivs på ett sätt som vi tar absolut avstånd ifrån.

Därför anmäler vi i dag samtliga rapporterade exempel till vår tillsynsmyndighet Socialstyrelsen för oberoende granskning.

På de ungdomsinstitutioner där vi har ansvar bedrivs god vård och behandling. För att det ska bli framgångsrikt förutsätts att ungdomarna känner sig trygga, blir bemötta med hänsyn och respekt samt blir lyssnade på. Det innebär inte att ungdomarna alltid får som de vill.

Personalens uppgift är många gånger att sätta gränser, att stoppa ett destruktivt beteende, att dämpa oro och ångest och att lära ungdomarna att hantera sin ilska och sin aggressivitet. Men ingenting av detta skulle vi lyckas med om vi kränkte ungdomarna eller på annat sätt behandlade dem illa.

De exempel som redovisas hör inte till god vård och behandling. Det är inte heller förhållanden som vi känner igen.

Ett särskilt ungdomshem ska vara en plats för förändring. Det blir det endast om vården bygger på rättssäkerhet, delaktighet, etik och kunskapsbaserade behandlingsmetoder. Det är det vi arbetar för, utbildar vår personal i och diskuterar med socialtjänst och med ungdomarna och deras anhöriga.

För många ungdomar som vårdas hos oss är tiden på institution tyvärr ofta den lugnaste perioden i deras liv. De har ofta levt ett liv fyllt av kriminalitet och droger. Många av dem har redan i unga år upplevt mer av besvikelse än de flesta gör under hela livet. För påfallande många har situationen gått i arv.

Detta vet vi bland annat för att vi gjort 16 000 intervjuer med ungdomar på våra institutioner.

Institutionen ska vara en trygg och skyddad miljö. En plats där man får chansen att utvecklas som individ och påbörja en förändring. Så sker också för nio av tio enligt den årliga mätningen hos socialtjänsten.

Sedan årsskiftet ansvarar Socialstyrelsen för tillsynen av de särskilda ungdomshemmen. Det är viktigt med en oberoende och utomstående granskning. Det får inte finnas några tvivel kring rättssäkerheten och den goda omvårdnaden när det gäller tvångsvårdade ungdomar. Fel kan naturligtvis begås, men systematiska fel och rättsvidriga rutiner känns vi inte vid. Vi vänder oss därför i dag till Socialstyrelsen för att få en oberoende granskning av de händelser som rapporterats.

Tomas Fjellvind, Johannisbergs ungdomshem, Kalix
Ewa Öhman, Sävastgården, Boden
Stefan Hasselborg, Vemyra ungdomshem, Sollefteå
Arne Andersson, Sundbo ungdomshem, Fagersta
Per Blomkvist, Bärby ungdomshem, Uppsala
Kenneth Augustsson, Granhults behandlingshem, Ramsberg
Johan Hillman, Eknäs, Enköping
Thomas Fahlqvist, LVU-hemmet Rebecka, Skå
Monika Gustavsson, Klarälvsgården, Deje
Bosse Andersson, Bergsmansgården, Fjugesta
Mats Stenius, Lövsta skolhem, Vagnhärad
Peter Håkansson, Folåsa behandlingshem, Linköping
Peter Gustafsson, Margretelunds utrednings- och behandlingshem, Lidköping
Eleonor Johansson, Brättegården, Vänersborg
Svante Hallberg, Ljungbackens behandlingshem, Uddevalla
Thomas Erlingson, Nereby skolhem, Harestad
Birgitta Strandin, Björkbackens skol- och behandlingshem, Göteborg
Helena Wretman, Fagareds ungdomshem, Lindome
Bo Norgren, Stigbyskolan, Visingsö
Maria Åsebrant, Långanässkolan, Eksjö
Ingvar Larsson, Öxnevalla behandlingshem, Öxnevalla
Lars Fredriksson, Ryds brunns skola, Ryd
Swerker Lindeberg, Behandlingshemmet Ljungaskog, Örkelljunga
Nick Dovik, Utredningshemmet i Hässleholm, Hässleholm
Rickard Amylon, Lundens ungdomshem, Lund
Katarina Lindeberg, Råby ungdomshem, Lund