Debatt

Timbros vd: Sociala klyftor ligger bakom hedersvåldet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

SD-kvinnors reklamfilm mot ”hedersvåld” har fått berättigad kritik, bland annat av Grön Ungdoms språkrör Björn Lindgren den 8 mars. Filmen är fördomsfull, spekulativ och ökar inte förståelsen för vad som ligger bakom våldet.

Sammantaget är budskapet att hedersvåld beror på osunda, kvinnofientliga värderingar hos utlandsfödda män. ”Kultur kan ta människors liv”, som speakerrösten uttrycker saken.

Det är inte överraskande. SD:s argumentation är ofta just sådan: skrämselpropaganda om allt ont invandring för med sig, utan närmare analys, och helt utan förslag på lösning. Demonisering blir ett mål i sig.

Mer överraskande är att Grön Ungdom verkar göra samma analys av hedersvåldets orsaker: osunda, kvinnofientliga värderingar hos utlandsfödda män. På annat sätt kan man inte uppfatta att Björn Lindgren som lösning föreslår bland annat ”jämställd föräldraförsäkring” och ”genuspedagogik i skolan”.

Dessa åtgärder är nog tänkta att omfatta även infödda. Men Björn Lindgren understryker att kvinnoförtrycket är värre i till exempel Afghanistan än i Sverige, och i en efterföljande Twitter-diskussion slår han fast att ”hederstänkandet är mest dominerande bland vissa från Nordafrika och Mellanöstern”.

Så det råder ingen tvekan om att SD och Grön Ungdom (i övrigt svurna fiender) på denna punkt gör samma analys: hedersvåld beror på att utlandsfödda män (främst från Mellanöstern och Nordafrika) har värderingar som strider mot de som bör gälla i Sverige.

Och naturligtvis spelar värderingar och kultur in, här som i allt mänskligt beteende. Men de allra flesta är överens om att sociala problem är en mycket viktig faktor. Oavsett värderingar är dagens massarbetslöshet, sociala utsatthet och utbredda bidragsberoende bland utlandsfödda en kraftigt bidragande orsak till våld mot kvinnor. Som jag ser det är det i den änden lösningen måste börja, inte i värderingarna.

I SD-filmen och Björn Lindgrens artikel finns inte ett ord om att minska sociala problem, skapa jobb eller bryta bidragsberoende. I stället en fast övertygelse om att problemet är invandrares värderingar. Och hos Grön Ungdom den absurda tanken att oönskade värderingar – produkter av många hundra års tradition – ska ”utbildas bort” med kommunala genuspedagoger och tvångsdelad föräldraförsäkring.

Det finns inga enkla lösningar på hedersvåldet. Men att demonisera utlandsföddas värderingar och kräva skattefinansierad omprogrammering är definitivt fel väg att gå.

Markus Uvell

VD Timbro

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt