Därför utvisar Sverige asylsökande till Iran

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Migrationsverket: Asylprövningen ska vara individuell

Riksdagsledamoten Amine Kakabaveh (5/3) har ett djupt engagemang i asylfrågor. Det är positivt, vi behöver en levande debatt om dessa frågor.

Det är viktigt att denna debatt bedrivs utifrån fakta. Att säga att Migrationsverket tidigare i år pressats till att stoppa utvisningarna till Syrien är inte sant. Migrationsverket har sedan oroligheterna i Syrien inleddes dag för dag följt konfliktens utveckling. Över 300 fall har överprövats av domstolar och varje gång har Migrationsverkets beslut bekräftats. När förutsättningarna enligt svensk lagstiftning var uppfyllda för att stoppa utvisningarna fattade vi det beslutet.

I Iran har situationen för oppositionella gradvis försämrats efter presidentvalet och många får därför uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen har i höstas slagit fast att även om man bedrivit politisk opposition mot den iranska regimen från Sverige har man inte per automatik rätt till skydd i Sverige. Denna dom är bindande för Migrationsverket och domstolarna. Det är den individuella hotbilden som avgör rätten till asyl.

I Sverige har riksdagen beslutat att asylprövning ska ske individuellt och att det är domstolar som fattar det slutgiltiga beslutet. Möjligheterna till generella beslut är ytterst begränsade och tar sikte på väpnade konflikter.

Artikelförfattarna vill att vi ska stoppa alla utvisningar till diktaturer. Den möjligheten finns inte i svensk lagstiftning, men lagstiftningen kan naturligtvis riksdagen ändra.

Mikael Ribbenvik

Rättschef Migrationsverket

Publicerad: