Rättsstaten Sverige behöver renoveras

Moderaterna: Vi har inte varit så otrygga på 10 år – ansvaret faller på Morgan Johansson

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att 2018 ska bli ett bättre år krävs att vi inte blundar för de problem som vi faktiskt står inför. Ansvaret vilar tungt på Morgan Johansson, skriver Tomas Tobé.
Foto: TT
För att 2018 ska bli ett bättre år krävs att vi inte blundar för de problem som vi faktiskt står inför. Ansvaret vilar tungt på Morgan Johansson, skriver Tomas Tobé.

DEBATT

DEBATT. När vi snart lägger år 2017 bakom oss kan vi konstatera att året inneburit svåra påfrestningar för rättsstaten. Ansvaret vilar tungt på Morgan Johansson. Under de drygt tre år han varit chef för Justitiedepartementet har vi sett hur utvecklingen accelererat åt fel håll, samtidigt som bristen på idéer och handling varit påtaglig.

För att 2018 ska bli ett bättre år krävs att vi inte blundar för de problem som vi faktiskt står inför – och att åtgärderna som vidtas anpassas efter den verklighet som vi nu befinner oss i.

Vi har en rättstrygghetskris. Otryggheten ökar. Faktum är att svenskarna inte varit så otrygga på 10 år. När vanligtvis försiktiga Brå, Brottsförebyggande rådet, säger att otryggheten ökat påtagligt så ska vi lyssna riktigt noga. 

Vi har en rättstillgänglighetskris. Hälften av alla anmälda brott skrivs av direkt utan någon åtgärd alls. Och enligt senaste Nationella trygghetsundersökningen klaras endast 14 procent av alla brott upp. 14 procent!  När polisens utredningsresultat viker ned så upplever allt fler medborgare att det inte spelar någon roll om man anmäler brott. Det händer ändå ingenting.

Vi har en rättslikhetskris. Otryggheten är större hos vissa medborgare än andra. Det gäller framförallt i de socialt utsatta områdena. Ungefär en tredjedel av kvinnor i tätbefolkade områden upplever otrygghet vid utevistelse sent på kvällen. En i sig anmärkningsvärt hög siffra. Motsvarande siffra för kvinnor i socialt utsatta områden är dock ännu högre.

Förra året uppgav fler än hälften av kvinnor som bor i dessa områden att de upplever otrygghet vid utevistelse sent på kvällen. Även bland män är skillnaden tydlig, betydlig fler av de som bor i de socialt utsatta områdena är otrygga. Otryggheten har alltså segregerats.

Det har till och med gått så långt att vi har fått börja vänja oss vid beskrivningar om hur parallella rättssystem växer fram i vissa områden där kriminella getts utrymme att sätta reglerna. För varje konflikthantering som sker bortom den statliga rättsordningen så förstärks utanförskapet. Och dessutom så ökar misstron mot att staten inte klarar sin mest grundläggande uppgift. Det är ovärdigt en rättsstat som Sverige.

En annan bild av den bristande rättslikheten möter man utanför storstadsområdena. Här är det alltför ofta alltför glest mellan både polisstationer och polispatruller.

Uppe i norr kan det vara upp till 30-40 mil mellan patrullerna. Det leder bland annat till att medborgare inte ens larmar i akuta situationer eftersom man vet att det tar alldeles för lång tid för polisen att komma till platsen.

Det är en mörk bild av 2017 jag målar. Men det finns också mycket att glädjas åt. Inte minst insatserna från alla anställda inom Polisen som dag efter dag gör sitt bästa för att vi ska få leva i trygghet. Vi såg det då Stockholm drabbades av terrordådet på Drottninggatan. Vi såg det när nazister marscherade i Göteborg. Och vi ser det i vardagen där poliser trots både för dålig lön och för få kollegor kämpar för att hålla oss trygga.

Missnöjet bland våra poliser är dock påtagligt. Bara under 2016 valde 950 poliser att lämna yrket och rapporter indikerar att siffrorna för i år är likartade. I längden är det omöjligt att upprätthålla tryggheten när erfarna poliser inte villa stanna kvar inom organisationen.

Tyvärr verkar inte detta bekomma Morgan Johansson. Vi vill att Sveriges poliser ska veta att när moderaterna får bestämma igen så blir kollegorna fler, lönen högre och de kommer att få en regering som står upp för poliserna, inte bara i ord utan i handling.

Och vi är övertygade om att utvecklingen går att vända. Det är därför moderaterna föreslagit den största satsningen på lag och ordning i Sverige på över 20 år. En av statens mest centrala uppgifter kommer alltid att vara att se till att det finns en rättssäker och effektiv rättsordning. Det är med den övertygelsen vi moderater vill renovera rättsstaten Sverige. Från och med 2018.


Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE