Tänk om FRA-lagen är olaglig?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I förra veckan antog riksdagen den nya lagen som skall reglera verksamheten vid FRA (Försvarets Radioanstalt) trots högljudda protester från olika grupper i Sverige. Efter riksdagsbeslutet hotade ordföranden i moderaternas ungdomsförbund, Niklas Wykman, i sin blogg med att lämna partiet om det inte ändrar sin position när det gäller den nya signalspaningslagen.

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin uppgav därefter till SVT:s Rapport att FRA-lagen rivs upp vid en s-seger 2010. Socialdemokraterna kommer i så fall att förändra lagstiftningen. Det har med andra ord varit minst sagt turbulent beträffande den nya FRA-lagen.

Till saken hör även att riksdagen också har godkänt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Ratificeringen av konventionen innebär att den svenska staten har förbundit sig att inte kränka våra rättigheter som skyddas av konventionen. I artikel åtta sägs att du och jag har rätt till privatliv. Ingen får exempelvis öppna våra brev eller avlyssna våra telefoner om vi inte är misstänkta för brott, vilket Europadomstolen har slagit fast i ett mycket stort antal domar. Frågan är därför, vad tycker domstolen i Strasbourg om den nya FRA-lagen?

Enlig denna nya lagstiftning tillåts ju FRA att skanna all den mobil- och internettrafik som vid något tillfälle passerar Sveriges gränser. Denna stora ansamling kan därefter kopieras från operatörerna och filtreras genom så kallade sökbegrepp. Meningen är alltså att myndigheterna i Sverige skall kunna identifiera personer som kriminella om de mejlar med olika sökbegrepp. Det krävs med andra ord inte att den mejlande personen är misstänkt för brott för att myndigheterna skall kunna läsa hans eller hennes mejl.

Europadomstolen har alltså hittills alltid ansett i sina domar att om myndigheterna i medlemsstaterna vill använda sig av ett tvångsmedel, som exempelvis att öppna brev eller avlyssna telefoner, måste personen ifråga vara misstänkt för brott. Annars har medlemsstaten fällts för att ha kränkt artikel åtta i konventionen.

Ett sätt att ta reda på vad domstolen i Strasbourg tycker om den nya FRA-lagen skulle kunna vara att någon eller en grupp individer som har "rent mjöl i påsen" och som misstänker att de kan komma att få sina mejl lästa av FRA, anmäler den svenska staten för brott mot artikel åtta.

Europadomstolen har nämligen slagit fast i flera av sina domar – se exempelvis Dudgeon mot Storbritannien och Norris mot Nordirland – att det går att klaga till domstolen i Strasbourg även om en medlemsstat ännu inte har tillämpat en ny lagstiftning. Det räcker att parlamentet har antagit lagen och att någon eller en grupp individer riskerar att få sina rättigheter i konventionen kränkta på grund av de nya bestämmelserna.

I de nämnda rättsfallen riskerade homosexuella i Storbritannien och på Nordirland att få ingrepp i sina privatliv på grund av nya bestämmelser som förbjöd frivilliga homosexuella handlingar mellan män. Lagstiftningen hade antagits men de klagande hade inte blivit föremål för åtal eller annat myndighetsingripande när målen behandlades i Europadomstolen. Detta hindrade dock inte att männen ansågs behöriga att klaga över brott mot artikel åtta. I båda målen fälldes staterna för kränkningar av artikel åtta.

Denna möjlighet att få en ny lag prövad av Europadomstolen är det få som känner till. De flesta är insatta i att det går att vända sig till domstolen i Strasbourg om man har fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Däremot är det rätt okänt att en ny lagstiftning kan prövas av domstolen i Strasbourg innan bestämmelserna har börjat tillämpas.

Tänk om någon eller en grupp individer i Sverige som riskerar att få sina mejl lästa av FRA, klagade till Europadomstolen över detta, och det skulle visa sig att domstolen i Strasbourg anser att den nya FRA- lagen är olaglig? Ja, våra politiker borde välkomna en sådan prövning. Om den nya FRA-lagen inte står i strid med Europakonventionen har de ju inget att frukta.

Eva Stenborre, 53, Stockholm. Juris doktor

Publicerad: