ÅSIKT

Sverige ska leda demokratibiståndet på nätet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Biståndsministern: I dag tar jag emot nätaktivister på UD

Förhoppningsvis kommer de händelser som utspelat sig i Nordafrika under dessa vinterveckor att bli ihågkomna som början på en ny era av frihet i världen.

Även om människor i Egypten, Libyen, Tunisien och andra länder i regionen har rest sig av egen kraft och övertygelse, helt utan eller med begränsat stöd utifrån, så är det en utveckling som också ställer krav på demokratiska regeringar och biståndsgivare.

Samtidigt som vi ska ha ett långsiktigt engagemang för demokrati, och tålamod i arbetet med att bidra till demokratins infrastruktur, måste vi vara redo att snabbt agera när möjligheter öppnas för demokratisk förändring. Vi har anledning att utveckla våra metoder för att stödja människors möjligheter att kommunicera och utbyta idéer, samt erbjuda mer välriktat stöd i den ofta svåra tiden efter ett demokratiskt genombrott.

För demokratibiståndet har jag två tydliga föresatser:

För det första ska vi bli bättre på att identifiera mer innovativa former för vårt demokratibistånd så att det är så relevant som möjligt för människors frihetssträvanden.

För det andra ska Sverige vara ledande när det gäller att stimulera användandet av ny informations- och kommunikationsteknologi för att stödja demokratisk förändring.

Om det ska vara möjligt att leva upp till dessa målsättningar måste vi förmå ta vara på kunskap och kreativa idéer som finns hos aktörer utanför den traditionella biståndsvärlden.

I dag träffar jag därför ett tiotal experter och nätaktivister för att diskutera hur informations- och kommunikationsteknologiska verktyg kan användas i frihetens tjänst. Bland deltagarna återfinns bland andra Andrew Lewman och Linus Norberg från projektet Tor, som gör det möjligt för nätanvändare att kommunicera utan att röja sin identitet. Deltar gör också nätforskaren Marcin de Kaminski, som bland annat undersöker de normbildningsprocesser som uppstår i informationsteknologins kölvatten, och Måns Adler, VD för det svenska videostreamingföretaget Bambuser som ger en möjlighet att direktsända video till en global publik.

Dagens samtal är startskottet för ett intensifierat arbete med ett modernt nätbistånd, som tar kampen för frihet på största allvar. Min avsikt är att det ska ta sig uttryck i nya, konkreta insatser för digital demokratisering under det kommande året. Ingen ska kunna säga att vi inte gjort vårt yttersta för att de människor som väljer att ta kommandot över sin egen frihet och framtid ska kunna göra sina röster hörda.

Gunilla Carlsson

Biståndsminister