Debatt

Fryst lägstalön ger jobb åt fler

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Gör det attraktivt att anställa personer långt från arbetsmarknaden

Vi ser nu tydligt att vi har ett grundläggande fel när det gäller lägstlönerna i Sverige. Trots att ekonomin nu återhämtar sig och många företag uppger att de har stora behov av att anställa så finns det fortfarande grupper som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden och få ett jobb.

Ett av de stora problemen på arbetsmarknaden är att ingångslönerna i många branscher är alltför höga. Kostnaden att anställa en ung person utan arbetslivserfarenhet är för hög om man jämför med vad det kostar att anställa en person med betydande erfarenhet. Därför blir tröskeln för den som står utan jobb väldigt hög.LO presenterade nyligen rapporten Avtal 2012 – Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna. I den konstateras att: ” De nordiska lägsta lönerna är bland de högsta i världen. Att höga lägsta löner kan skapa problem för personer utan utbildning och arbetslivserfarenhet är de flesta överens om.” Ett konstaterande jag delar till fullo.

Det jag nu vill göra är att inte ytterligare höja trösklarna för personer att ta sig in på arbetsmarknaden, att få ett jobb och på börja en karriär. Det handlar om att ge fler chansen att visa vad de går för, att fler får chansen att ha ett jobb att gå till och få en riktig lön i slutet av månaden.

Det handlar inte om att sänka någons lön. De som idag har anställningar kommer naturligtvis att ha en löneutveckling som speglar deras arbetsinsats.

Men genom att frysa lägstlöner under tio års tid kommer lönespridningen att öka vilket gör att skillnaden mellan att anställa en erfaren person och en oerfaren ökar. Då blir det mer attraktivt för företagen att ge personer som idag står långtifrån arbetsmarknaden chansen.

Kommer inte frysta ingångslöner leda till ett låglöneträsk? Antagligen inte, vi har studerat vad som händer med dem som börjar jobba på lägsta kollektivavtalade lön. Undersökningen visar att 94 procent av de anställda har gått vidare och har en högre lön efter så kort tid som fyra år. Det visar än en gång att det viktiga är att få chansen till ett jobb där man kan utvecklas och göra lönekarriär.

Genom att frysa lägsta lönerna kommer vi successivt att sänka trösklarna för att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag är helt övertygad om att vi då kommer se ökade chanser till ett jobb, egen försörjning och karriär för dem som idag är arbetslösa.

Jonas Milton, vd Almega

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle