ÅSIKT

Modifiera kravet på att alltid hålla tidtabellen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Om de ansvariga för fartygsolyckan i Nynäshamn hade läst Nationalencyklopedin om tidsgeografi och beaktat det som där sägs, hade olyckan aldrig behövt hända.

• Möten mellan fartyg bör alltid ske på raksträckor och aldrig i kurvor. Tidtabellerna borde ha justerats en smula, så att mötet hade ägt rum längre österut och på en raksträcka.

• Högertrafik gäller strikt.

• Kravet, att i alla lägen försöka hålla tidtabellen, måste modifieras.

• Riskanalyser måste göras för varje delsträcka i innerskärgården.

• På radarskärmen kan man avläsa var varje fartyg befinner sig just nu, men också var det befann sig strax innan. Däremot kan man inte utan vidare förutse, var varje fartyg kommer att befinna sig de kommande minuterna. Endast om varje fartyg bibehåller kurs och hastighet, kan dessa positioner beräknas. I farleder, där täta upprepade kurskorrigeringar måste ske, ökar risknivån våldsamt. Det måste man ta med i beräkningarna.

Carl Lagercrantz civ ing KTH, f d logistiker, Salén-rederierna