Släng ut mig!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Patrik Lindenfors: Har Svenska kyrkan inga som helst medlemskrav?

Jag har förnekat hela den Apostoliska trosbekännelsen. För att det ska bli riktigt tydligt att jag förnekar Kristendomen så förnekar jag nu också de Athanasianska, Nicaenska och Augsburgska trosbekännelserna. Jag förnekar också den Helige ande – något som är oförlåtligt. Blir jag utesluten nu, undrar Patrik Lindenfors?

”Jesu födelse”, konstverk av Gustave Doré (1832-83).
”Jesu födelse”, konstverk av Gustave Doré (1832-83).

Jag tror inte på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Jag tror inte heller på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

Jag tror inte heller på den helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen

Men jag är medlem i Svenska kyrkan. Får jag vara det? Egentligen vill jag inte vara medlem så jag borde väl bara gå ur. Fast jag vill testa en sak först. Jag tror nämligen inte att Svenska kyrkan står för sin tro längre. De bryr sig inte vad jag tror eller skriver så länge jag betalar min medlems-

avgift. Av den kyrka som en gång

manade död och förstörelse över

katolicismen på grund av teologiska hårklyverier återstår nu bara en världslig organisation i dödsryckningar.

Jag har ovan förnekat hela den Apostoliska trosbekännelsen. För att det ska bli riktigt tydligt att jag förnekar Kristendomen så förnekar jag nu också de Athanasianska, Nicaenska och Augsburgska trosbekännelserna. Jag förnekar också den Helige ande – något som är oförlåtligt (i alla fall enligt Nya Testamentet: Mark 3: 28-29 och Matt 12: 30-32).

Svenska kyrkan påstår i och för sig inte att Bibeln är bokstavligt sann. Om man inte håller med om budskapet i Bibeln kan man bara ignorera det. Till exempel förespråkar kyrkan inte dödandet av homosexuella (3 Mos 20:13).

Den här typen av fri tolkning gör att kyrkan hade

kunnat basera sin moral på vilken bok som helst. Nästan alla böcker har moraliska guldkorn om man sållar tillräckligt hårt.

I Bibeln framstår Jesus som ett moraliskt föredöme, trots att han upprepade gånger hotar med att grilla människor i evig tid om vi inte tror på

honom (Matt 13:41-42, Matt 23:33, Matt 25:41, Joh 15:6) – ett straff utan något som helst proportion till brottet.

Nu var i och för sig poängen med Jesus inte så mycket hans lära, utan att han dog och uppstod. Den andre (egentligen?) grundaren av Kristendomen, Paulus, citerar nästan inte Jesus en enda gång – så oviktigt var det Jesus sa för Paulus.

Enligt vad Kristendomen påstår blev Jesus sin egen pappa genom att göra en oskuld gravid. Detta så att Han skulle kunna dö för att Han själv skulle förlåta oss för synder Han själv definierat. Allt för att vi ska slippa grillas för alltid och för evigt.

Jag kan inte tro på det här – jag har faktiskt försökt. Men det är den här historien som är grunden för Kristendomen och därmed för Svenska kyrkan (om man tar tron på allvar). Tror man inte på Jesus gudomlighet och uppståndelse är man inte Kristen. Så enkelt och så svårt är det.

Jag kommer förmodligen att lämna kyrkan vad det lider – jag har principer. Frågan är om Svenska kyrkan fortfarande har några. Tillåter de mig att

vara kvar; en ateist som aktivt arbetar för att visa hur falsk deras lära är? Finns det inga som helst medlemskrav?

Det här är ingen småsak. I grundlagen står att kung (men inte drottning!) måste

vara av evangelisk-luthersk tro ”sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och för-

klarad är”. Så viktigt var det en gång att tro ”rätt”. Har Svenska kyrkan samma krav på sin tro som kungen? Annars föreskriver grundlagen att kungen måste

bekänna en tro som kyrkan inte längre försvarar.

Patrik Lindenfors

Publisert: