ÅSIKT

Landets socialminister vilseförd av sin ideologi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Alla elever får plats” är rubriken till Göran Hägglunds debattartikel (7 juni) med underrubriken ”Låt kulturerna mötas i kyrkan”. Så följer i artikeln ett ganska virrigt resonemang om att de som inte vill ha skolavslutning i kyrkan hindrar kulturer att mötas. (!) Och att vi icke-kristna inte vill att våra barn ska umgås med alla barn ur alla kulturer.

Landets socialminister förbiser i sin iver att plädera för skolavslutningar i kyrkan att skollagen klart uttrycker att skolan ska vara konfessionsfri. Vi ska således inte ha skolavslutningar i några gudstjänstlokaler. Varken hos den ena eller den andra religionen. Eller guden. Kyrkolokalen i sig utgör en påverkan. Korsfästa män och ”orörda jungfrur” med på konstigt sätt tillkomna bebisar i sitt knä kan skrämma vem som helst.

Hur kan landets social­minister gå förbi skollag och läroplaner med sitt ”mötas i kyrkan”? Kyrkan och kristendomen är enligt honom vårt svenska kulturarv. Ett kulturarv är också detta: att vi sedan tjugotalet kämpat för en konfessionsfri skola. Och lyckats nå dit. Men nu agerar kristna politiker (ministrar) för att ta ifrån oss det kulturarvet. Bekämpar det moderna konceptet. Sverigedemokraterna vill också ha skolavslutningar i kyrkan, som de anser är ”svensk tradition”! Förvirringen kring kristendomen tilltar.

Göran Hägglund resonerar kring sina motståndares olika argument för att skolavslutningar inte ska vara i kyrkor. Ett argument från oss icke-troende enligt honom: ”att skola och religion ska vara helt skilda åt. Om detta finns mycket att säga.”

Nej, Göran Hägglund. Inte alls ”mycket att säga”. Bara att läsa skollagen och läroplanen.

Däremot har vi – och ska ha – religionsundervisning i skolorna. Märk undervisning om alla religioner – INTE kristendomsundervisning som olika kristna organisationer nu på listiga sätt försöker återinföra. Svenska Kyrkan exempelvis genom sina ”skolpräster” och genom ett projekt som kallas ”Bibeläventyret”. Ett försök till kristen indoktrinering som nu pressas på skolorna och barnen. Också detta uppenbara brott mot skollagen. Och Skolinspektionen tycks vara handfallen inför attackerna.

Slutligen två frågor: Varför skrev socialminister Göran Hägglund denna debattartikel kring skolavslutningar i kyrkan? Varför låter han sin ideologi gå in i hela debatten och påverka skolornas ställningstagande i frågan?

Ulla Johansson