ÅSIKT

Uppgörelsen duger inte, Miljöpartiet

Replik från Fores efter regeringens överenskommelse om ensamkommande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Henrik Montgomery
Regeringes förslag för de ensamkommande flyktingbarnen löser inte alla problem, utan skapar även nya, skriver debattörerna.
DEBATT

REPLIK. Regeringen föreslår att flera ensamkommande barn ges en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Beskedet är förstås glädjande för dem som tillåts stanna, men innebär också ytterligare ett tillfälligt undantag i en redan rörig och illa beredd migrationslagstiftning.

Förutsägbarhetstanken är fundamental i en rättsordning och innebär att de lagar som finns formuleras så att man på förhand kan förutse vad följden blir av ett visst handlande. Att i efterhand göra undantag från lagstiftningen genom tillfälliga regelverk minskar möjligheten att förutse konsekvenserna och urholkar alltså förutsebarheten. Dessutom har de tillfälliga lagar som regeringen infört på migrationsområdet på senare tid olika giltighetstider och är så illa skrivna att de av lagrådet bedömts kunna leda till tillämpningssvårigheter och därmed äventyra rättssäkerheten, vilket också är vad lagrådet i skarpa ordalag påpekat.

Regeringens förslag är behjärtansvärt men leder också till nya frågor:

Varför är just och endast ungdomar som studerar värda ett undantag, istället för en generell förändring för denna grupp med till exempel möjlighet att stanna för studier eller av humanitära skäl?

Varför föreslå regler vars tillämpningssvårigheter troligen leder till längre handläggningstider, som förstås drabbar andra migranter?

Är det tänkt att lägga bördan på Sveriges redan hårt tyngda lärare, vars utlåtanden om enskildas studieavsikt och -resultat kan avgöra vem som får stanna?

Är signalen regeringen önskar skicka verkligen att den som omfattas av undantaget bör hålla sig gömd under vintern, tills undantagsregeln kan antas av riksdagen under senvåren 2018?

Regelverket på migrationsområdet är ett lapptäcke som bör redas ut, utan att avvakta en överenskommelse på europeisk nivå, eftersom den ser ut att vara långt borta. Om den tillfälliga lagen förlängs till våren 2019, vilket regeringen nu föreslår, är det hög tid för en sådan översyn som bör leda till en genomtänkt, långsiktig och rättssäker lagstiftning på migrationsområdet. Att så sker är angeläget oavsett om man önskar ett mer eller mindre generöst mottagande i Sverige.

Förslaget från regeringen ger förhoppningsvis bättre förutsättningar för de ensamkommande studerande som omfattas, men skapar också nya problem och löser inte migrationens framtida utmaningar. Den hemläxan är det dags att ta tag i.


Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores
Minna Ljunggren, programchef Migration och Integration, tankesmedjan Fores


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM