Stoppa subventionen till de rika hushållen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SSU: Därför är det dags att slopa ränteavdraget

Ränteavdrag går till den rikaste delen av befolkningen, skriver Philip Botström och Ola Palmgren.

DEBATT. I veckan inleddes bostadsförhandlingarna mellan regeringen och oppositionen. Samtalen är helt nödvändiga för att få fart på bostadsbyggandet. Allt för länge har den nationella politiken flytt ansvar. Byggtakten har tillåtits sjunka och bostadsbristen har tillåtits öka, år efter år.

Nu krävs ökat nationellt ansvarstagande, och en viktig del i det handlar om att trappa ned ränteavdraget.
Det är skevt att staten lägger miljarder på att subventionera räntor för de som redan har bostad i stället för att bygga för de unga som står utan. Vi är övertygade om att de flesta kan tänka sig att få lite mindre avdrag om deras barn får möjlighet att flytta hemifrån.

Här är tre argument för varför ränteavdragen bör slopas genom en stegvis nedtrappning: 
 

Ränteavdragen ökar ojämlikheten i samhället. I våras rapporterade SVT att 85 procent av de 30 miljarder som staten betalar i ränteavdrag går till den rikaste delen av befolkningen. De rikaste tio procenten får tjugo gånger mer i avdrag än de fattigaste. Ränteavdraget är alltså en enorm subvention till välmående hushåll.

Ränteavdraget är en betydande ekonomisk risk. Ränteavdraget är en stor subvention som uppmuntrar fortsatt belåning. Samtidigt är svenska hushåll bland de mest belånade i hela Europa.

30 miljarder är jättemycket pengar. Sverige har enorma investeringsbehov. Nödvändiga investeringar får stå tillbaka på grund av att pengar saknas i statens kassa. Samtidigt läggs stora summor pengar på en subvention som bidrar till ojämlikhet och hög skuldsättning. Det är orimligt. Allra helst borde de 30 miljarder som staten varje år pumpar in i räntesubventioner användas till ökade investeringar i bostadsbyggande.

För att regeringen och de borgerliga partierna ska komma överens vore en rimlig kompromiss att fasa ut ränteavdragen och samtidigt göra om det illa fungerande systemet med reavinstbeskattning. Det skapar en onödig inlåsningseffekt och tröghet på bostadsmarknaden. Dagens skatteregler innebär att människor drar sig för att flytta, vilket innebär att småbarnsföräldrar blir kvar i för små bostäder medan äldre blir kvar i för stora. Det skadar rörligheten och missgynnar de som inte kommit in på bostadsmarknaden.

Förutsättningarna att fasa ut ränteavdraget och använda dessa pengar till något konstruktivt är goda. Flera partier har uttryckt en vilja att diskutera avdragen.

Liberalernas krav på att en utfasning av ränteavdragen måste ersättas av en lika stor sänkning av inkomstskatten är dock ett förslag som måste avfärdas. Den absolut största delen av ränteavdragen går idag till höginkomsttagare. Det är märkligt om en utfasning av räntesubventionerna till rika hushåll ska innebära fortsatta breda skattesänkningar.

Ränteavdragen behöver fasas ut. Men det ska inte få villkoras med att skatterna sänks ytterligare. Vi förväntar oss därför att regeringen och finansminister Magdalena Andersson tydligt markerar emot Jan Björklunds utspel.

Låt överenskommelsen handla om hur det kan byggas fler bostäder till vanligt folk. Låt resultatet av bostadsförhandlingarna bli en omfattande bostadsreform och en bärande del i regeringens jämlikhetsprojekt för Sverige.

En viktig del i det är att fasa ut det orättvisa ränteavdraget och använda pengarna till åtgärder som ökar jämlikheten och gör det lättare för vår ungdomsgeneration att flytta hemifrån.

Philip Botström

Förbundsordförande SSU

Ola Palmgren

Bostadspolitisk talesperson SSU

Publisert: