Vi bryter mot lagen – för djurens skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2015-08-18 | Publicerad 2015-08-17

Aktionsgruppen Tomma burar: Med fritagningarna av djur utmanar vi köttindustrin

Under augusti månad har aktionsgruppen Tomma burar genomfört tre öppna djurfritagningar. Vi har räddat två grisar i Västmanland, en lax i Uppland och åtta hönor i Närke. Djuren var inlåsta i djurfabriker, dödsdömda, på minimala utrymmen. I dag njuter grisarna av att böka i jorden i ett kärleksfullt hem, laxen kan simma kilometervis och hönorna känner solen på sina ryggar. Efter varje aktion har vi lämnat ett undertecknat brev och en burk kakor på platsen. Vi har också informerat polisen om våra handlingar.

Fritagningarna har generat ett livligt samtal i traditionella och sociala medier med tiotusentals interaktioner. Vi får stöd av många men också kritik. I denna debattartikel ska vi försöka svara på några vanliga frågor som vi har fått.

Varför bryta mot lagen? Det finns ju så många andra sätt att verka på! Ja, det är sant. Flera av oss brukar också dela ut flygblad, arrangera föreläsningar och bjuda på vegansk mat. Det är bra och viktiga verksamheter men vi upplevde att det saknas aktiviteter som på ett tydligare sätt utmanar köttindustrin. Att göra civilolydnadsaktioner är ett sätt att ickevåldsligt konfrontera de delar av samhället som stöttar våld mot djur. Tidigare i vår historia har civil olydnad bidragit till många av de rättigheter och lagar som vi idag tar som självklarheter, som till exempel kvinnlig rösträtt, fackliga rättigheter och miljöskydd.

Varför köper ni inte djuren istället för att stjäla dem? På kort sikt skulle antagligen fler djur kunna räddas om vi tog fram plånboken. Men att köpa loss djur skulle betyda att vi stöttade det system som vi vill motverka, nämligen att djur behandlas som egendom och inget mer. Våra aktioner vill vara ett motstånd mot hela idén att det går att köpa, sälja och stjäla kännande varelser med egna intressen.

Varför räddade ni inte fler djur? Det är en relevant fråga men vi hade inte praktisk möjlighet att ta med oss fler. Men vi räddade ändå elva individer från en säker död. För dem betyder det allt. Om vi hade räddat människor, hundar eller katter hade förmodligen fler ställt sig bakom våra aktioner.

Varför attackerar ni bönder i Sverige? Vi har ju världens bästa djurskydd! Till att börja med kan vi konstatera att djurindustrin har lyckats väl med att övertyga många om vår förträfflighet som djurskyddsnation. Bilden krockar dock hårt med verkligheten. Till exempel säger Fredrik Johansson, veterinär, att grisuppfödningen, som den vanligen ser ut, innebär “organiserat djurplågeri”. Ett annat, kanske viktigare svar, är att vi med våra aktioner inte i första hand vill ifrågasätta behandlingen av djur i livsmedelsindustrin. Vi vill främst utmana själva föreställningen att vi människor har rätt att utnyttja och döda djur. Vi är övertygade om att mänskligheten kan skapa ett samhälle utan våld mot djur.

Steg för steg, maträtt för maträtt, samtal för samtal, kan vi förbättra djurens situation, tills den dag kommer då vi behandlar alla djur som värdefulla individer i stället för produkter.

Martin Smedjeback

Staffan Andersson

Tomma burar

Följ ämnen i artikeln