Inhumant att sjuka tvingas söka jobb

Arbetsförmedlare: Vi står handfallna när F-kassan skickar sjuka till oss på Arbetsförmedlingen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi kan redan på förhand se hur personer som skrivs in på Arbetsförmedlingen åter kommer att misslyckas, skriver Johan Berg.
Foto: TT
Vi kan redan på förhand se hur personer som skrivs in på Arbetsförmedlingen åter kommer att misslyckas, skriver Johan Berg.

DEBATT

DEBATT. Debatten om sjukförsäkringen har intensifierats.

I söndagens ”Agenda” i SVT framkom att handläggare på Försäkringskassan uppger att antalet avslag i sjukpenningärenden inverkar på lönesättningen, samtidigt som professorn Ruth Mannelqvist menar att Försäkringskassans mål om 9,0 sjukdagar per person och år har pressat myndigheten att avslå ansökningar om sjukpenning.

Förra veckan tillsattes en utredning om hur sjukförsäkringen ska tillämpas och hur begreppet ”normalt förekommande arbete” ska tolkas.

Socialminister Annika Strandhäll höll även ett möte med generaldirektörerna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med anledning av att Arbetsförmedlingen i förra månaden larmat om hur alltfler sjuka personer skrivs in på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlare står nämligen i många fall handfallna när personer som är alltför sjuka för att kunna ta del av arbetsrehabiliterande insatser och inte anses kunna söka jobb skrivs in på Arbetsförmedlingen. Detta då personerna av Försäkringskassan bedöms kunna ta ett arbete medan Arbetsförmedlingen menar motsatsen, vilket gör att personerna faller mellan stolarna.

Här krävs förändring både för rättssäkerheten och för att säkra tryggheten för individen.  

I september 2015 införde regeringen en rad insatser för att hantera de höga sjuktalen, bland annat ett mål till Försäkringskassan om 9,0 sjukdagar per person och år.

Sedan dess har andelen som fått indragen sjukpenning bland de som varit sjukskrivna mer än 180 dagar mer än fördubblats och antalet personer som gått från sjukskrivning till arbetssökande ökat med hela 450 procent.

Det här har inneburit stora påfrestningar för Arbetsförmedlingen.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar att Försäkringskassan sedan dess har blivit mer strikta i sina bedömningar. ISF har i sin granskning från förra året även konstaterat att det finns brister i en tredjedel av Försäkringskassans ärenden som rör bedömning av personers arbetsförmåga efter 180 dagars sjukpenning.

ISF menar att Försäkringskassan bedömningar i de fallen inte håller tillräckligt god kvalité och att det krävs förbättringar vad gäller uppgifterna om vilken arbetsförmåga den försäkrade har i ett normalt förekommande arbete. Ruth Mannelqvist påpekar att systemet inte är rättssäkert.

Robert Sjunnebo, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, menar att Försäkringskassan prövar sjukskrivna mot ”fiktiva jobb” och att bedömningarna om normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden inte görs utifrån verklighetens arbetsmarknad.

Sjunnebo säger att Försäkringskassan i sina bedömningar inte kan specificera vilka jobb som individen kan ta. Det här är en bild som många arbetsförmedlare kan hålla med om.

När individen för andra eller tredje gången åter skrivs in på Arbetsförmedlingen efter ha nekats sjukpenning kan arbetsförmedlare redan på förhand se hur personen, vars arbetsförmåga både enligt sig själv och av läkaren inte anses har förändrats, åter kommer att misslyckas. Det här är inte humant mot individen.

Oavsett om Arbetsförmedlingen tidigare i flera prövningar av arbetsförmågan har kommit fram till att individen saknar arbetsförmåga är det inte säkert att personen kommer att återgå i sjukförsäkringen.

Det krävs nämligen att läkarnas bedömningar är tillräckligt utförligt formulerade – om inte riskerar individen stå utan ersättning.

Den 30 oktober nästa år ska utredningen presentera sin slutredovisning – det återstår att se vad det kommer innebära för de sjuka.


Johan Berg, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE