ÅSIKT

Lyssna på ministern – slopa separata bad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Anna König Jerlmyr: Har lokala S och MP-politiker en annan måttstock än Alice Bah Kuhnke?

Foto: STEFAN MATTSSON
Den rödgrönrosa majoriteten var tyst i januari när jag krävde ett stopp av könsseparerade pooler. Min förhoppning är att det nu är mogna för att såväl ta debatten samt återta beslutet, skriver Anna König Jerlmyr (M).

DEBATT. I förra söndagens Agenda slog demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) fast att ”vi ska inte ha separata badtider mellan män och kvinnor på badhus”.

Jag delar till fullo Bah Kuhnkes åsikt om att det är viktigt att inte ge efter och backa från de segrar som Sverige gjort för jämställdheten. Därför är det mycket oroande att en rad kommuner, där Miljöpartiet sitter med och styr, är på väg eller redan har genomfört separata badtider. Även i Stockholms stad har den rödgrönrosa majoriteten gett efter och infört separata badpooler.

Så frågan är varför finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och Miljöpartiet inte agerar utifrån samma måttstock för Stockholms stad som demokratiministern gör för Sverige?

Snart har det gått fem månader sedan jag krävde av majoriteten i Stockholms stad, ledd av Karin Wanngård (S), att återta beslutet om separata badpooler. Ingenting har hänt sedan dess.

Därför säger jag detsamma i dag som jag sa i januari. Det är oacceptabelt att kommunala badhus i Stockholm, separerar män och kvinnor för att vissa män inte kan sköta sig. Vi moderater kommer aldrig att acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt.

Att tro att man kan lösa ett problem, sexuella trakasserier, genom att separera poolerna är fel tänkt. Två fel gör inte ett rätt. Tvärtom så är beslutet att separera pooler och badtider felaktigt och skadligt. Genom att göra en uppdelning skickar Stockholms stad och andra kommuner signaler om att män och kvinnor inte kan vistas i samma miljöer och ger efter för en otidsenlig syn på kvinnor.

Nu senast handlar det om Hylliebadet i Malmö som beslutade att enbart kvinnor skulle vistas i badet en kväll i veckan. Ansvarig politiker från Socialdemokraterna försvarade beslutet med att det var bra för jämställdheten. Man tar sig för pannan.

Men den debatt som nu har uppstått om värderingar i politiska partier och i samhället är en viktig och välbehövlig debatt. Den rödgrönrosa majoriteten var tyst i januari när jag krävde ett stopp av könsseparerade pooler. Min förhoppning är att det nu är mogna för att såväl ta debatten samt återta beslutet. Men hittills har budskapet varit, att det så kallade försöket med separata badtider ska utvärderas.

Jag utgår från att Wanngård och hennes rödgrönrosa majoritet nu börjat inse att vi inte kan göra avkall på jämställdheten och införa strukturer som hör dåtiden till.

Jag vill i stället se en utveckling i Sverige och Stockholm där jämställdheten går framåt och där män och kvinnor har samma möjligheter, villkor och rättigheter. För det krävs politiker som står upp för jämställda värderingar och inte är tysta i all välmening låter kvinnor anpassa sig efter patriarkala normer.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM